Campus şcolar la Crâmpoia. Investiţie importantă în infrastructura educaţională din Olt

338

 

Proiectul CREARE ŞI DEZVOLTARE CAMPUS ŞCOLAR SCOALA DE ARTE ŞI MESERII CRIMPOIA a fost finalizat zilele trecute. Momentul a fost marcat printr-o conferinţă de presă desfăşurată în sala de şedinţe a Consiliului Llocal Crâmpoia. Le eveniment au luat parte membrii echipei de implementare a proiectului, ai beneficiarului şi ziarişti din media locală.

Proiectul a fost finanţat în cadrul  Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul de intervenţie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Valoarea totală a proiectului – 7.786.687,69 lei din care: 4.025.061,6 lei reprezintă finantare nerambursabilă a UE,  957.120,83 reprezintă contributia bugetului de stat, iar 2.803.505,26 lei reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.

Proiectul a vizat modernizarea şcolii prin lucrări de renovare şi remodelare a clădirii, precum şi construirea unei săli de sport, a unui imobil pentru funcţionarea atelierelor, a două terenuri de sport, unul de baschet şi altul de tenis, amplasarea unei centrale termice, amenajarea de alei pietonale şi carosabile şi a unor spatii verzi, totul împrejmuit. De asemenea, au fost asigurate utilităţile de apă, canal şi, evident, electricitate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii actului educaţional în învăţământul preuniversitar din judeţul Olt Potrivit celor susţinute de primarul comunei din Crâmpoia, Ionel Mirea, Campusul şcolar va conduce la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile educaţionale la nivel local şi judeţean.

El contribuie la îmbunătăţirea dotării Şcolii de Arte şi Meserii, creşterea capacităţii de şcolarizare la nivelul unităţii de învaţământ, asigurarea accesului la educaţie a tinerilor din localitate şi comunele limitrofe, asigurarea corelării cu Strategia de Dezvoltare Regională şi cu Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic şi cu Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic”.

Odată modernizată şi echipată, şcoala din Crâmpoia va fi autorizată ca furnizor de formare profesională a adulţilor. Accesul la serviciile educaţionale oferite de instituţie ar trebui să crească cu 30 %, iar şansele absolvenţilor de a găsi un loc de muncă cu 15%.