I-ați votat? Vedeți dacă-și merită funcția și banii! Ce și cât a muncit fiecare parlamentar de Olt în prima sesiune din Legislativ

203

Unii au vorbit mai mult, alții s-au axat pe propuneri legislative. Prima sesiune din Legislativ s-a dovedit una bogată în activitate pentru majoritatea parlamentarilor de Olt. Realitatea Oltului a făcut o analiză a muncii celor pe care oltenii i-au trimis în parlamentul României să le reprezinte interesele și vă prezintă activitatea fiecăruia. Rămâne la latitudinea celor care i-au votat să stabilească dacă sunt mulțumiți, dacă aleșii au făcut mult sau puțin.

Parlamentarii noștri au intrat în vacanță la 1 iulie, până la 31 august. După prima sesiune din Legislativ, unii se pot lăuda cu o activitate bună, alții modestă. Dacă Florin Iordache, Siminica Mirea, Paul Stănescu și Gigel Știrbu stau cel mai bine la luarea cuvântului în plen, declarații și întrebări, la capitolul inițiative de proiecte legislative excelează Siminica Mirea, Paul Stănescu, Renică Diaconescu, Dan Ciocan, Florin Iordache, Alexandru Stănescu și Gigel Știrbu.

După mai bine de șase luni de activitate în Parlament, rămâne la latitudinea celor care i-au votat să stabilească dacă aleșii își merită indemnizațiile de până la 13.050 lei, la care se adaugă un întreg pachet de beneficii: cei care nu locuiesc în București sau în județul Ilfov – minim 6525 lei pe lună, o sumă forfetară de la bugetul de stat de 19.575 de lei lunar, decontarea telefonului și tabletei, transport gratuit, diurnă, ședințe plătite și pensii speciale.

Oltul a trimis în Parlament 6 deputați și 3 senatori, de la PSD- 6, PNL-2 și ALDE-1.

Activitatea deputaților

Dan Ciocan

 • Luări de cuvânt: 1
 • Propuneri legislative inițiate: 10, din care 5 promulgate legi
 • Motiuni: 1

Propuneri legislative și stadiul

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice = Lege 133/2017
 2. Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti în reexaminare = la Senat
 3. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti = Lege 168/2017
 4. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea = Lege 176/2017
 5. Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice = Lege 153/2017
 6. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată = la comisii
 7. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora = Lege 175/2017
 8. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.348/2003 = la Senat
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri = la Senat
 10. Propunere legislativă pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil = la Senat

Iancu Marius

 • Luări de cuvânt: 1
 • Propuneri legislative inițiate: 4, din care 2 promulgate legi
 • Întrebări și interpelări: 2
 • Moțiuni: 2
 1. Întrebare: Care este alocată, în anul 2017, jud.Olt pentru construirea de locuinţe prin Agenţia Naţională de Locuințe?
 2. Întrebare: De ce nu sunt acordate despăgubiri proprietarilor de terenuri din nordul jud.Olt, ale căror culturi sunt distruse periodic de animalele sălbatice?

Propuneri legislative și stadiul:

 1. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea = Lege 176/2017
 2. Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice = Lege 153/2017
 3. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată = la comisii
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990 = înregistrată

Florin Iordache

 • Luări de cuvânt: 252
 • Luări de cuvânt în BP: 123
 • Propuenri legislative inițioate: 9, din care 3 promulgate legi
 • Proiecte de hotărâre inițaite: 3
 • Moțiuni: 1

Proiecte și stadiul:

 1. Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare = Lege 195/2017
 2. Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice = Lege 153/2017
 3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora = Lege 175/2017
 4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.28 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi alin.(3) al art.90 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative = la Senat
 5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea regulamentului Camerei Deputaţilor = sesizare de neconstituţionalitate
 6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 9 al Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului = pe ordinea de zi
 7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr.564/2001 = la Senat
 8. Propunere legislativă pentru completarea şi nodificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 9. Propunere legislativă pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal

proiecte de hotarâre

 1. Proiect de hotarâre privind modificarea alin. (2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
 2. Proiect de hotarâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
 3. Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea articolului 9 al Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Mihai Niță

 • Luări de cuvânt: 1
 • Propuneri legislative inițiate: 5, din care 2 promulagte legi
 • Moțiuni: 1

Propuneri legilsative și stadiul:

 1. Proiect de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României = Lege 158/2017
 2. Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea = Lege 176/2017
 3. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată = la comisii
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice = la Senat
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

Alexandru Stănescu

 • Luări de cuvânt: 3
 • Declarații politice:         1
 • Propuneri legislative inițiate: 9, din care 4 promulgate legi
 • Moțiuni: 1

Propuneri:

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice = Lege 133/2017
 2. Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti = Lege 168/2017
 3. Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice = Lege 153/2017
 4. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată = a comisii
 5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora = Lege 175/2017
 6. Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.348/2003 = la Senat
 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri= la Senat
 8. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie „Cantacuzino ” în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii = la Senat
 9. Propunere legislativă pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil = la Senat

Gigel Știrbu

 • Luări de cuvânt: 11
 • Propuneri legislative inițiate: 9, din care 1 promulgată lege
 • Întrebări și interprelări: 1
 • Moțiuni:1

Interpelare: Stadiul drumului expres Piteşti-Craiova.

Propuneri legislative:

 1. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice = Lege 144/2017
 2. Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal = pe ordinea de zi
 3. Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală = la comisii
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată = la comisii
 5. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice = la Senat
 6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici = la Senat
 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României = la Senat
 8. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat = la Senat
 9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor = la Senat

 

Activitatea senatorilor

Diaconescu Renică

 • Inițiative legislative: 11
 • Întrebări, interpelări: 0
 • Luări de cuvânt în plen: 4
 • Moțiuni: 1

Inițiative legislative și stadiul:

 1. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 4. Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 = înregistrat la Senat pt. informare
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii = înregistrat la Senat pt. Dezbatere
 6. Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali = înregistrat la Senat pt. informare
 9. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române = înregistrat la Senat pt. Dezbatere
 10. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice = A devenit Legea 153/28.06.2017 publicatã în M.O. 492/28.06.2017
 11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului = Trimis la Cameră pentru dezbatere

Paul Stănescu

 • Inițiative legislative: 13, 4 au devenit lege
 • Declarații politice: 8
 • Luări de cuvânt în plen: 3
 • Moțiuni: 1

Inițiative și stadiul:

 1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 2. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea) = în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 6. Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice = A devenit Legea 153/28.06.2017 publicatã în M.O. 492/28.06.2017
 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului =Trimis la Cameră pentru dezbatere
 8. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol = Adoptat de Senat
 9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 = Trimis la Cameră pentru dezbatere
 10. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice = A devenit Legea 144/26.06.2016 publicatã în M.O. 491/28.06.2017
 11. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România = Trimis la Cameră pentru dezbatere
 12. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti = A devenit Legea 168/12.07.2017 publicatã în M.O. 556/13.07.2017
 13. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene = A devenit Legea 106/18.05.2017 publicatã în M.O. 381/22.05.2017

 

Siminica Mirea

 • Inițiative legislative: 14
 • Întrebări: 14
 • Interpelări: 1
 • Luări de cuvânt în plen: 6
 • Moțiuni: 1

Întrebări

 1. Care sunt politicile publice asumate de Ministerul Agriculturii, privind eliminarea, în totalitate, a fraudelor din zona subvențiilor acordate crescătorilor de animale?
 2. Lucrările la pasarelele pietonale supraterane ce trebuie amenajate în orașul Balș, județul Olt, pe porțiunea de drum DN 65 ( DE574)
 3. Diferența de calitate a produselor alimentare din România față de cele din Vest
 4. Ce ajutor acordă statul român, prin intermediul Ministerului Agriculturii, fermierilor din Olt afectați de bruma și de înghețul de la sfârșitul lunii aprilie 2017?
 5. Naveta elevilor
 6. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor parțiale anticipate în comunele Osica de Sus și Sprâncenata, județul Olt?
 7. Locuri de joacă pentru copiii cu dizabilități
 8. Cine le interzice locuitorilor din nordul județului Olt accesul la justiție, prin lipsa de interes pentru înființarea Judecătoriei Scornicești și a Parchetului de pe lângă Judecătoria Scornicești?
 9. Filiera subterană a legumelor românești
 10. Situația actuală a carosabilului de pe Podul Olt, Slatina
 11. Care este poziția oficială a Ministerului Agriculturii față de calitatea produselor alimentare din marile lanțuri de magazine românești, comparativ cu produsele similare din Europa de Vest.
 12. Rețea de gaze naturale în comuna Mihăești

Interpelare: Verificarea respectării calendarului investiţional post-privatizare din domeniul furnizării serviciilor de electricitate – o necesitate de interes naţional

Propuneri legislative și stadiul:

 1. Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si a Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011 = înregistrat la Senat pt. Dezbatere
 6. Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului = Retras de către iniţiator
 8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României = înregistrat la Senat pt. dezbatere
 9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale = înregistrat la Senat pt. informare
 10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 = înscris pe ordinea de zi
 11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general = Trimis la Cameră pentru dezbatere
 12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal = în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 13. Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1, din data de 19 iulie 2016 = în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal = Trimis la Cameră pentru dezbatere.