100 de primării din Olt primesc bani pentru cadastrare gratuită

1455

Câte 150.000 de lei vor primi 100 de primării din Olt pentru cadastrare gratuită, acesta încheind contractele cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt. Până acum, mai mult de jumătate de județ a fost cuprins în activitatea de cadastrare, unele lucrări fiind finalizate, altele în derulare.

Cu jumătate dintre imobilele recepționate sau în curs de recepționare în toată țara, Oltul stă bine la cadastrarea gratuită. Iar acțiunea continuă, OCPU încheind contracte de finanțare cu 100 de primării din județ, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Sumele necesare sunt asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

“Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc, în anul 2017, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului. Potrivit legii, UAT-urile au obligația să selecteze cu prioritate,  sectoare cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes național (autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz) și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)”, se arată într-un comunicat de presă al OCPI Olt.

În prezent, situația lucrărilor de înregistrare sistematică în județul OLT este următoarea:

  • Lucrări finalizate la nivel de UAT: 3 (Valea Mare, Iancu Jianu, Brebeni).
  • Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 47 (Bîrza, Bucinișu, Călui, Colonești, Cungrea, Curtișoara, Cilieni, Corbu, Deveselu, Dăneasa, Dobroteasa, Fălcoiu, Făgețelu, Găneasa, Grădinari, Grojdibodu, Gura Padinii, Icoana, Schitu, Scornicești, Stoenești, Strejești, Ștefan cel Mare,  Traian, Teslui, Voineasa, Vulturești, Verguleasa, Vlădila, Vulpeni – pentru care au fost deschise cărțile funciare aferente imobilelor recepționate și Cezieni, Gîrcov, Izbiceni, Izvoarele, Morunglav, Obîrșia, Rusănești, Urzica, Vădăstrița, Văleni, Giuvărăști,  Ianca, Grădinile, Studina, Gostavățu, Tia Mare, Corabia – pentru care au fost deschise cărțile funciare aferente imobilelor recepționate.
  • Lucrări în derulare la nivel de UAT: 5 (Vișina Nouă, Vădastra, Vișina, Oboga, Brastavățu).

Obiectivul principal al Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect o altă sursă de finanțare pot fi fondurile din bugetele locale.

Primării care au semnat contractele și primesc bani în acest an:

BĂBICIU
BALDOVINEŞTI
BALŞ
BĂLTENI
BĂRĂȘTI
BÎRZA
BOBICEŞTI
BRÎNCOVENI
BUCINIŞU
CĂLUI
CARACAL
CÎRLOGANI
CEZIENI
CILIENI
COLONEŞTI
CORABIA
CORBU
COTEANA
CRÎMPOIA
CUNGREA
CURTIŞOARA
DĂNEASA
DEVESELU
DOBREŢU
DOBROSLOVENI
DOBROTEASA
DOBRUN
DRĂGĂNEŞTI-OLT
DRĂGHICENI
FĂGEŢELU
FĂLCOIU
FĂRCAŞELE
GĂNEASA
GÎRCOV
GĂVĂNEŞTI
GIUVĂRĂŞTI
GOSTAVĂŢU
GRĂDINARI
GRĂDINILE
GROJDIBODU
GURA PADINII
IANCA
ICOANA
IPOTESTI
IZBICENI
IZVOARELE
LELEASCA
MĂRUNŢEI
MIHĂEŞTI
MORUNGLAV
MOVILENI
OBÎRŞIA
OPORELU
OPTAŞI-MĂGURA
ORLEA
OSICA DE JOS
OSICA DE SUS
PÎRŞCOVENI
PERIEŢI
PIATRA-OLT
PLEŞOIU
POBORU
POTCOAVA
PRISEACA
RADOMIREȘTI
REDEA
ROTUNDA
RUSĂNEŞTI
SÂRBII – MĂGURA
SCĂRIŞOARA
SCHITU
SCORNICEŞTI
SEACA
ŞERBĂNEŞTI
SLATINA
SLĂTIOARA
ŞOPÂRLIŢA
SPINENI
SPRÂNCENATA
ŞTEFAN CEL MARE
STOENEŞTI
STOICĂNEŞTI
STREJEŞTI
STUDINA
TĂTULEŞTI
TESLUI
TIA MARE
TOPANA
TRAIAN
TUFENI
URZICA
VĂDĂSTRIŢA
VÎLCELE
VĂLENI
VERGULEASA
VITOMIREŞTI
VLĂDILA
VOINEASA
VULPENI
VULTUREŞTI
Total Olt- 100