IMPORTANT Vin banii pentru investiţii. Află cine va primi bani şi pentru ce investiţii

795

206 proiecte din cele peste 500 depuse de autorităţile locale din judeţ pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2 au fost aprobate la finanţare. Valoarea acestora se ridică la aproape 825 miliaone lei. Cele mai multe proiecte au fost aprobate pentru comuna Bobiceşti-6, Gârcov, Movileni şi Schitu-câte 5 şi Dobrosloveni, Bucinişu, Izbiceni, Scărişoara, Mihăeşti, Strejeşti şi Valea Mare-câte 4. Dacă ne raportăm la sumele alocate pentru implementarea proiectelor aprobate, cei mai mulţi bani vor ajunge la Dobrosloveni-peste 18 milioane lei, Valea Mare-peste 14 milioane de lei, Potcoava şi Bobiceşti-peste 12 milioane.

Iată mai jos ce sume vor primi bugetele locale din judeţ pentru investiţiile aprobate a fi implementate în cadrul PNDL 2, până în 2020.
1. Consiliul Judeţean Olt va primi pentru modernizarea drumului judeţean DJ 544A Corabia-Vădăstriţa km 0+000-16+000, L=16,000 km suma de 23.381.970 lei;

2. Primăria Slatina va primi bani pentru demolarea corpului construcţie cu destinaţia ateliere şi clădire anexă poziţia 155, poziţia 156 din domeniul public (corp Bastilia), construire corp clădire P+1 cu 8 săli de clasă, alei acces, parcare sală de sport şi teren de sport Colegiul Naţional Radu Greceanu, suma alocată proiectului se ridică la 3.270.052,17 lei;

3. Primăria Caracal pentru reabilitare parcări, trotuare, alei pietonale şi carosabile din zona de locuinţe colective intrarea Buzeşti în  municipiul Caracal, judeţul Olt  va primi suma de 5.793.750 lei; 

4. Primăria Balş va primi pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii Colegiului Tehnic „Nicolae Bălcescu”, oraşul Balş, judeţul Olt  suma de 2.619.889,72 lei; Alt proiect ce va fi finanţat este cel de reabilitare şi modernizare clădire Şcoala Gimnazială nr. 1, str. Cireşului, nr. 26, oraşul Balş, judeţul Olt pentru care a fost aprobată suma de 2.619.889,72 lei; Se vor mai aloca bani pentru construirea unui pod nou în vederea restabilirii circulaţiei pe drumul DC1A Balş-Spineni, oraşul Balş, judeţul Olt, suma repartizată fiind de 1.185.036,10 lei; Alţi bani vor intra în visteria locală pentru refacere rampei acces în vederea restabilirii circulaţiei pe podul situat pe DJ 643 Balş – Mâineşti, oraş Balş, judeţul Balş, proiect pentru care a fost aprobată suma de 1.217.329,72 lei;

5.Primăria Corabia va primi 8.718.392 lei pentru modernizarea, reabilitarea termică, reparaţii, consolidarea şi extinderea Şcoala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII, oraş Corabia, judeţul Olt şi 2.948.285,06 lei pentru modernizarea DC 126 km 0+000-3+000, oraş Corabia, judeţul Olt.

6. Pentru Primăria Piatra-Olt a fost  aprobată suma de 9.560.199,41 lei în vederea  modernizării şi reabilitării de străzi şi drumuri de interes local, oraşul Piatra Olt, Judeţul Olt;

7. Primăria Potcoava va primit fonduri pentru extindere reţea distribuţie apă şi reţea apă uzată, branşamente apă şi racorduri canalizare în localitatea Potcoava, judeţul Olt , suma de  9.858.856,07 lei; Instalarea de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava, judeţul Olt , suma alocată- 419.673 lei; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni, judeţul Olt – 1.279.047 lei; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală în oraşul Potcoava, sat Sineşti, judeţul Olt – 1.361.597 lei;

 

8. Pentru Primaria Scorniceşti a fost aprobat proiectul ce prevede reabilitare Şcoala Negreni, oraşul Scorniceşti, judeţul  Olt  în valoare de 1.280.419 lei;

9. Baldovineşti– Extindere canalizare menajeră şi alimentare cu apă în comuna Baldovineşti, judeţul Olt – 8.596.280 lei;

10. Băbiciu– Modernizare str. Erou Păun Ioan, str. Castanilor, str. Mioriţei, str. Răsăritului, str. Panseluţei, str. Recunoştinţei, str. Albăstrelelor, str. Macului, str. Salcâmului, str. Şcolii, str. Speranţei, Str. A. I. Cuza, str. Morăreşti, str. Pană, str. Grădiniţei, str. Oltului, str. Oituz, str. Continuarea Negrileştilor, str. Spicului, str. Sălcioarei, str. Sudului, str. Lupanilor, comuna Băbiciu, judeţul Olt – 4.689.776 lei;

11. Bălteni– Înfiinţare Grădiniţă în satul Bălteni, comuna Bălteni, judeţul Olt – 1.058.591lei; Modernizare drumuri comunale din comuna Bălteni, judeţul Olt – 7.577.201,52 lei;

12. Bărăşti– Modernizare sistem de alimentare cu apă în satele Bărăşti de Vede, Ciocăneşti, Popeşti şi Sfîrlogi – Boroieşti, în comuna Bărăşti, judeţul Olt – 4.131.716 lei

13. Bîrza-Reţea publică de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), comuna Bîrza, judeţul Olt – 5.169.835 lei;

14. Bobiceşti-Extindere reţea de canalizare în comuna Bobiceşti, satele: Mirila, Leoteşti, Belgun, Bobiceşti şi Bechet – 6.139.149 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Bobiceşti – 1.202.624,35 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Leoteşti    – 2.838.533,78; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Leoteşti – 711.615,54 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar comunal uman Bobiceşti – 780.402 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar comunal uman Leoteşti  – 780.402 lei.

15. Brastavăţu-Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Cruşovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt – 1.046.197 lei; Sistem centralizat de canalizare şi epurare ape uzate menajere în satul Cruşovu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt – 2.202.988,53 lei; Reabilitare Şcoala gimnazială + centrală termică în sat Brastavăţu, comuna Brastavăţu, judeţul Olt – 2,866,620.00 lei;

16. Brîncoveni-Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Brîncoveni, judeţul Olt –  9.672.575 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar comunal uman Brîncoveni – 690.200 lei;

17. Brebeni-Modernizare Grădiniţă cu program normal în comuna Brebeni, judeţul Olt – 582.330  lei; Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Brebeni, judeţul Olt – 6.360.669 lei;

18. Bucinişu– Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Bucinişu    – 3.553.309,77 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Bucinişu Mic – 619.543,01 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar comunal uman Bucinişu – 749.938 lei; Asfaltare străzi în comuna Bucinişu, judeţul Olt – 4.987.992 lei.

19. Călui-Extindere sistem alimentare cu apă în comuna Călui, judeţul Olt – 1.921.070 lei.

20. Cîrlogani– Înfiinţare reţea publică de canalizare în satele Bălşoara, Scorbura, Beculeşti şi Cepari comuna Cîrlogani, judeţul Olt – 2.635.469,27 lei; Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale cu clasele I-VIII, Cîrlogani, judeţul Olt – 3.720.234 lei.

21. Cezieni-Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală gimnazială „Nicolae Marineanu” din comuna Cezieni, judeţul Olt – 1.446.886,49 lei;

22. Cilieni-Reţea apă şi canalizare – comuna Cilieni, sat Cilieni, judeţul Olt – 9.623.903,51 lei;

23. Coloneşti-Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Coloneşti, judeţul Olt – 5.651.940 lei; Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de la laborator pentru Şcoală Gimnazială aviator Alexandru Şerbănescu Coloneşti – 490.000 lei; Reabilitare Grădiniţa cu program normal „Maria Tudorache” din sat Mărunţei, comuna Coloneşti, judeţul Olt    – 375.978 lei;

24. Corbu-Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială în comuna Corbu – 2.347.991 lei; Modernizare infrastructură rutieră în comuna Corbu, judeţul Olt – 4.308.159 lei; Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 comuna Corbu, judeţul Olt – 2.021.920 lei;

25. Coteana-Reabilitare, modernizare podeţe, rigole pereate din beton şi căi de acces pietonale (trotuare) în comuna Coteana, judeţul Olt – 4.345.638 lei;

26. Crîmpoia-Branşamente alimentare cu apă în comuna Crîmpoia, judeţul Olt – 1.717.955 lei;

27. Cungrea-Amenajare scurgere ape, comuna Cungrea, judeţul Olt – 8.983.559,36 lei

28. Curtişoara-Înfiinţare reţea publică de apă uzată şi staţie de epurare în satele Proaspeţi şi Linia din Vale în comuna Curtişoara, judeţul Olt – 11.872.766,12 lei;

29. Dăneasa-Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială Dăneasa, comuna Dăneasa, judeţul Olt – 1.335.418 lei; Modernizare drumuri de interes local în comuna Dăneasa, judeţul Olt – 6.545.210 lei;

30. Deveselu– Extindere sistem de canalizare centralizată în comuna Deveselu, judeţul Olt – 4.726.971 lei; Extindere, reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal Comanca, în comuna Deveselu, judeţul Olt – 780.939.11 lei; Construire Unitate sanitară în comuna Deveselu, judeţul Olt – 1.480.988,15 lei;

31. Dobrosloveni-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în satul Frăsinet, comuna Dobrosloveni – 10.392.820 lei; Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reşca, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt –3.037.449 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program normal Dobrosloveni –1.606.763,23 lei; Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Dobrosloveni – 2.166.109,40 lei

32. Dobroteasa– Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Dobroteasa, în comuna Dobroteasa, judeţul Olt – 2.429.222 lei; Construire Unitate sanitară în comuna Dobroteasa, judeţul Olt – 1.539.908 lei; Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, judeţul Olt – 6.262.747  lei;

33. Dobrun-Construcţie pod din beton armat peste râul Olteţ pe DC 10 între satul Dobrun, comuna Dobrun şi satul Şopârliţa, comuna Şopârliţa, în comuna Dobrun, judeţul Olt – 10.587.819,69 lei;

34. Drăghiceni-Modernizare infrastructură rutieră în comuna Drăghiceni, judeţul Olt    – 4.847.888,64 lei;

35. Făgeţelu-Asfaltare strada Telejmani în comuna Făgeţelu – 2.640.493,33 lei;

36. Fălcoiu-Asfaltare drumuri de interes local în comuna Fălcoiu, satele Cioroiu şi Cioroiaşu, judeţul Olt – 6.090.835 lei;

37. Fărcaşele-Modernizare străzi în comuna Fărcaşele, judeţul Olt – 4.882.346 lei;

38. Găneasa-Extindere infrastructură de apă şi apă uzată în comuna Găneasa, judeţul Olt – 7.497.078 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Găneasa    – 1.187.426 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Găneasa – 2.151.088 lei;

39. Găvăneşti-Extindere gospodărie de apă cu un foraj şi staţie de tratare, sat Broşteni, comuna Găvăneşti, judeţul Olt – 498.208 lei; Reţea publică de apă uzată, staţie de epurare şi extindere gospodărie de apă în satele Găvăneşti şi Broşteni, comuna Găvăneşti, judeţul Olt – 9.984.119  lei; Reabilitarea şi dotarea Dispensarului medical din satul Băleasa, comuna Găvăneşti, judeţul Olt – 1.634.231 lei;

40. Gîrcov-Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, judeţul Olt- 4.795.011 lei; Extinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Gîrcov, comuna Gîrcov, judeţul Olt – 994.730,91 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Ursa – 662.830 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Ursa – 673.212,01 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar comunal uman Gîrcov- 726.852  lei;

41. Ghimpeţeni-Modernizare străzi: str. Profesor Grigore Ion, str. Aleea Teilor, str. Valea Vezii, str. Subcoastă, str. Pădurii, str.  Câmpeni, str. Troiţei, str. Stadionului, str. Grădinilor, str. Zootehniei, comuna Ghimpeţeni, judeţul Olt – 6.358.451 lei;

42. Giuvărăşti– Extindere sitem de canalizare menajeră în comuna     Giuvărăşti, judeţul Olt – 2.401.890 lei; Modernizare drumuri locale în comuna Giuvărăşti, judeţul Olt    – 2.567.134 lei;

43. Gostavăţu-Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna Gostăvăţu, judeţul Olt – 9.201.072 lei;

44. Grădinari-Extindere sistem de alimentare cu apă în Satu Nou şi înfiinţare sistem de canalizare menajeră în Satu Nou, comuna Grădinari – 7.850.597,45; Reabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari, judeţul Olt – 2.325.885 lei;

45.Grădinile-Modernizare străzi şi uliţe în comuna Grădinile, judeţul Olt – 9.675.092, 75 lei;

46. Grojdibodu– Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Grojdibodu – 1.734.957 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Hotaru – 605.016 lei; Modernizare drumuri de interes local în comuna Grojdibodu, sat Grojdibodu, judeţul Olt – 6.056.020 lei

47. Gura Padini-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, satul Sat Nou, judeţul Olt – 2.042.376 lei; Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Gura Padinii, judeţul Olt – 2.740.838 lei;

48. Ianca-Prima înfiinţare a sistemului de canalizare menajeră în satul Potelu, comuna Ianca, judeţul Olt – 9.849.945 lei;

50. Iancu Jianu-Înfiinţare sistem de canalizare în satul Iancu Jianu comuna Iancu Jianu, judeţul Olt – 7.852.812 lei

51. Icoana-Asfaltare DC 189 Şerbăneşti (DJ 546A) – Floru (DJ 703) km 0+784 – km 9+070, comuna Icoana, judeţul Olt – 6.138,446,98 lei;

52. Ipoteşti-Înfiinţare reţea publică de apă potabilă în comuna Ipoteşti, judeţul Olt – 3.032.596 lei;

53. Izbiceni-Instalaţii şi construcţii pentru obţinerea autorizaţiei ISU la Şcoala gimnazială Izbiceni – 603.619,52 lei; Înfiinţare Creşă în comuna Izbiceni – 2.424.517, 57 lei; Realizarea şi dotarea Dispensarului medical uman –  716.025,78 lei; Modernizare drumuri de interes local în comuna Izbiceni, judeţul Olt – 4.932.102,83 lei;

54. Izvoarele-Ranforsare sistem rutier pe DC 190, km 0.000-km    3, comuna Izvoarele, judeţul Olt – 452.269 lei;

55. Leleasca:Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă satul    Mierliceşti, comuna Leleasca, judeţul Olt – 91.177,99 lei; Demolare şi construire Dispensar uman, sat Afumaţi, comuna Leleasca, judeţul Olt – 712.016 lei; Modernizare drumuri locale în comuna Leleasca, De 75 şi De 90, judeţul Olt –1.084.210,28 lei;

56. Mărunţei-Modernizare drumuri de interes local în comuna Mărunţei: DC 89A şi str. Colonel Tărtăşescu – 6.872.569 lei

57. Mihăeşti-Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii gimnaziale Mihăeşti, comuna Mihăeşti – 2.297.533 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Mihăeşti – 646.765 lei;Modernizarea şi dotarea Dispensarului medical uman, comuna Mihăeşti, judeţul Olt – 595.002,38 lei;Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihăeşti, judeţul Olt – 6.456.010 lei;

58. Morunglav-Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Ghioşani şi Morunglav, comuna Morunglav, judeţul Olt – 8.862.709,45 lei;vModernizare şi reabilitare Şcoală Gimnazială comuna Morunglav, judeţul Olt – 1.121.972,27lei;

59. Movileni-Extindere reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală, comuna Movileni, sat Bacea, judeţul Olt – 921.037 lei; Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala generală şi Grădiniţă în sat Movileni, comuna Movileni, judeţul Olt – 840.478 lei; Extinderea, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală sat Movileni, comuna Movileni, judeţul Olt – 949.801 lei; Reabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă şi dotare Grădiniţă, comuna     Movileni, sat Bacea, judeţul Olt – 405.281 lei; Modernizare drumuri locale în comuna Movileni, judeţul Olt – 6.895.118 lei;

60. Nicolae Titulescu-Modernizare şi dotare Şcoală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu, comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt – 1.290.587,13 lei;Asfaltare străzi în comuna Nicolae Titulescu, judeţul Olt – 9.760.042 lei;

61. Obîrşia-Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală clasele I-VIII, sat Obîrşia, com. Obîrşia, judeţul Olt – 1.994.425.24 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Cabinet medical uman sat Obîrşia, comuna Obîrşia, judeţul Olt – 1.405.010 lei; Modernizare şi eficientizare instalaţii de iluminat public din comuna Obîrşia, judeţul Olt – 436.456,30 lei;

62. Oboga-Extindere sistem de canalizare şi alimentare cu apă, staţii de tratare apă în comuna Oboga, judeţul Olt – 9.471.187 lei; Cabinet medical şi farmacie-reabilitare construcţie existentă, comuna Oboga, judeţul Olt – 974.565,23 lei;

63. Oporelu– Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială corp A şi B, comuna Oporelu, judeţul Olt – 1.265.932 lei; Modernizare drumuri comunale DC 202 şi DC 30 A, în comuna Oporelu, judeţul Olt –  6.688.830 lei;

64. Optaşi-Măgura-Pod din beton armat peste râul Vedea, comuna Optaşi-Măgura, judeţul Olt – 4.211.267,55 lei;

65. Orlea-Proiect integrat: Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Orlea, judeţul Olt – 7.203.101 lei;

66. Osica de Sus-Modernizare străzi în comuna Osica de Sus, judeţul Olt, L=6,472 km- 9.447.013,34 lei;

67. Pîrşcoveni-Modernizare străzi în satele Pîrşcoveni, Olari, Butoi, în comuna Pîrşcoveni, judeţul Olt- 9.998.025,32 lei;

68. Perieţi-Construire poduri peste pârâul Iminog în comuna Perieţi, judeţul Olt – 5.280.765,41 lei;

69. Pleşoiu-Sistem de alimentare cu apă şi sistem de canalizare şi epurare în satele Doba, Schitu din Deal şi Schitu din Vale în comuna Pleşoiu – 7.529.082,33 lei; Pod peste pârâul Beica, modernizare prelungire str. Păcii şi modernizare str. Gutuiului – 823.313,96 lei;

70. Poboru-Reabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Şcoala cu clasele V-VIII Cornăţelu, comuna Poboru, judeţul Olt – 1.037.773,30 lei; Modernizare drumuri locale, aproximativ 7 km, comuna Poboru, judeţul Olt – 6.512.144,10 lei;

71. Priseaca-Prima înfiinţare a sistemului de alimentare cu apă în comuna Priseaca, judeţul Olt – 6.639.275,40 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţa cu program  normal Priseaca    – 712.283,43 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII Priseaca – 1.326.874,08 lei;

72. Radomireşti-Modernizare şi reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, sat Călineşti, comuna Radomireşti – 500.000 lei; Modernizare drumuri vicinale în comuna Radomireşti, judeţul Olt – 6.262.001 lei;

73. Redea-Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale – 3.156.214,99 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Redea – 1.808.946,52 lei;

74. Rotunda-Modernizare drumuri de interes local în comuna Rotunda, judeţul Olt- 9.783.170 lei;

75. Rusăneşti– Reabilitare Şcoala gimnazială Rusăneşti, judeţul Olt – 1.190.000 lei; Reabilitare Dispensar medical Rusăneşti, judeţul Olt – 985.000 lei;Modernizare drumuri în comuna Rusăneşti, judeţul Olt – 4.998.916 lei;

76. Sîmbureşti-Reabilitare, modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă în satele Mănuleşti, Toneşti, Ioniceşti şi Sîmbureşti, în comuna Sîmbureşti, judeţul Olt – 3.667.117 lei; Executare prelungire drum comunal DC 47 prin pod din beton armat peste pârâul Cungra, sat Ioniceşti, comuna Sîmbureşti, judeţul Olt –  678.668,90 lei;

77. Sârbii – Măgura– Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sârbii-Măgura, judeţul Olt – 4.577.267 lei;

78. Scărişoara-Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni – 1.172.235,68 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Scărişoara – 1.162.020,13 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Scărişoara – 3.745.030,56 lei; Modernizare drumuri comunale în comuna Scărişoara, judeţul Olt – 5.007.010 lei;

79. Schitu-Înfiinţare sistem de apă în satele Lisa şi Greci, comuna Schitu, judeţul Olt – 7.497.641 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Schitu – 1.366.992,27; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Catanele, comuna Schitu, judeţul Olt – 651.528,57 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Greci – 1.280.927,90 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Lisa – 651.528,57 lei;

80. Seaca-Lucrări de reabilitare a străzilor din comuna Seaca, judeţul Olt – 5.730.580 lei;

81. Slătioara-Modernizare străzi în comuna Slătioara, judeţul Olt – 4.910.897,60 lei;

82. Spineni-Asfaltare străzi în comuna Spineni, judeţul Olt – 11,805 km – 8.665.153,76 lei;

83. Sprâncenata-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în sat Uria şi sat Frunzaru, comuna Sprâncenata, judeţul Olt – 5.518.496,08 lei;

84. Stoeneşti-Reţea de canalizare în Comuna Stoeneşti, judeţul Olt – 8.604.753 lei;

85. Stoicăneşti-Modernizare drumuri de interes local – etapa II – 9.596.755 lei;

86. Strejeşti-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Mamura, comuna Strejeşti, judeţul Olt – 1.797.357 lei; Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în satul Mamura, comuna Strejeşti, judeţul Olt – 3.114.412 lei; Reabilitare Şcoală Generală Clasele I-VIII Strejeştii de Sus jud Olt – 642.003 lei; Pod peste pârâul Mamu DC 21A, comuna Strejeşti, sat Colibaşi, judeţul Olt     – 1.227.591 lei;

87. Studina-Realizare branşamente la sistemul centralizat de canalizare menajeră în comuna Studina, judeţul Olt – 1.916.623,90 lei; Modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina – 286.498,45 lei;

88. Şerbăneşti-Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-IV, comuna Şerbăneşti, judeţul Olt – 739.759 lei;Modernizare drumuri de interes local în comuna Şerbăneşti, judeţul Olt – 9.740.862 lei;

89. Şopârliţa-Modernizare străzi în comuna Şopârliţa, judeţul Olt, L= 1,367 km – 1.391.795,10 lei;

90. Ştefan cel Mare-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Ştefan cel Mare – 4.736.761,68 lei;Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar comunal  uman Ştefan cel Mare – 696.388 lei;

91. Tătuleşti-Modernizare drumuri comunale DC 62, DC 67 şi DC 68 în comuna Tătuleşti, judeţul Olt – 7.939.962,03 lei;

92. Teslui-Extindere reţea de canalizare în satul Comăniţa, înfiinţare reţea de canalizare în satele Cherleştii, Moşteni şi Deleni, comuna Teslui, judeţul Olt- 4.384.555 lei;

93. Tia Mare-Extindere sistem de canalizare în comuna Tia Mare, judeţul Olt – 9.212.876 lei; Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu, comuna Tia Mare,  judeţul Olt – 1.802.447 lei;

94. Topana– Modernizare drum comunal DC 195 şi DC 187, în     comuna Topana, judeţul Olt – 7.728.432,23 lei;

95. Traian-Modernizare drumuri publice din interiorul localităţii, comuna Traian, judeţul Olt – 5.384.417 lei;

96. Tufeni-Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Tufeni, judeţul Olt – 7.558.857 lei;

97. Urzica-Înfiinţare sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare ape uzate, în comuna Urzica, judeţul Olt- 4.624.467 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Urzica – 2.942.624,56 lei; Reabilitare, modernizare şi extindere Dispensar uman, comuna Urzica, judeţul Olt- 691.432,07 lei;

98. Valea Mare-Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Turia – 712.283,43 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Valea Mare – 908.125,38 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Valea Mare – 2.932.543,78 lei; Asfaltare străzi în comuna Valea Mare, judeţul Olt – 9.880.304 lei;

99. Vădastra-Modernizare drumuri de interes local în comuna Vădăstra, judeţul Olt – 5.038.113,20 lei;

100. Vădăstriţa-Extindere sistem de alimentare cu apă în satul Vădăstriţa, com. Vădăstriţa, judeţul Olt – 7.345.792,21 lei;

101. Văleni-Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Văleni, comuna Văleni, judeţul Olt – 3.793.365,63 lei;

102. Vîlcele: Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Vîlcele, judeţul Olt – 5.122.748 lei;

103. Verguleasa-Construire sediu Primărie în comuna Verguleasa, judeţul Olt – 2.200.000 lei;

104. Vişina-Reabilitare şi modernizare Dispensar general şi Centru de permanenţă – comuna Vişina, judeţul Olt – 501.645 lei; Modernizarea drumurilor de interes local şi a drumurilor comunale din comuna Vişina, judeţul Olt – 9.675.255 lei;

105. Vişina Nouă-Drumuri interioare comuna Vişina Nouă – asfaltare – 5.964.917,67 lei;

106. Vitomireşti-Construcţie şi dotare Grădiniţă cu program normal, comuna Vitomireşti, judeţul Olt – 769.460,10 lei; Modernizare infrastructură rutieră comuna Vitomireşti, judeţul Olt – 9.396.601 lei;

107. Vlădila-Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Vlădila – 577.150 lei; Asfaltare străzi în satele Vlădila şi Vlădila Nouă – 7.689.695 lei;

108. Voineasa-Înfiinţare sistem cu apă şi gospodărie de apă în comuna Voineasa, judeţul Olt – 9.908.925,05 lei;

109. Vulpeni-Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Vulpeni, comuna Vulpeni, judeţul Olt – 2.351.630 lei; Modernizare drumuri de interes local în comuna Vulpeni, judeţul Olt     – 9.396.599 lei;

110. Vultureşti-Înfiinţare reţea publică apă uzată (canalizare şi staţie de epurare) în satele Vultureşti şi Valea lui Alb – 4.067.086 lei; Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială, comuna Vultureşti, judeţul Olt – 1.623.773 lei.

Prin PNDL 1, în prima jumătate de an primăriile din Olt au primit, aşa după cum v-am informat la începutul săptămânii, de la Ministerul Dezvoltării, 47,3 milioane de lei din sumele repartizate. Este cea mai mare alocare bugetală la nivel naţional. În acest clasament, Oltul este urmat de Teleorman, cu 43,2 milioane, şi Giurgiu, cu 30,8 milioane lei. 

În luna IANUARIE au plecat spre autorităţile locale din Olt aproape 3 milioane de lei. Cei mai mulţi bani au ajuns în visteria oraşului Drăgăneşti- 2.310.450,74 lei. Restul banilor au luat drumui următoarelor localităţi: Sâmbureşti – 363.570,82 lei; Călui – 176.395,50 lei;Tia Mare – 37.311,87 lei; Brastavăţu – 114.624,63 lei
În FEBRUARIE au fost alocaţi cca. 500.000 lei, peste 200.000 lei fiind direcţionaţi căre Coloneşti, restul ajungând în bugetul: Studina – 192.080,20 lei; Bucinişu – 107.754,12 lei; Sâmbureşti – 11.900 lei
În MARTIE, autorităţilor din Olgt au fost repartizate peste 12 milioane de lei. Cea mai amre sumă a fost repartizată investiţiilor de la Radomireşti, în bugetul comunei intrând, conform statisticilor Ministerului Dezvoltării peste 4,5 milioane de lei. Sume importante au ajuns şi în visteria următoarelor localităţi:Cilieni – 1.741.608,17 lei;Oboga – 1.637.433,07 lei; Găvăneşti – 1.129.136,99 lei;Baldovinesti – 733.725,33 lei şi Samburesti – 572.401,60 lei
În APRILIE, numărul proiectelor finanţate a fost mult mai mare. Astfel, au fost alocate diverse sume de bani după cum urmează:Obarsia – 2.823.613,81 lei; Corbu – 613.587,51 lei; Dobroteasa – 420.154,30 lei; Gura Padinii – 370.000,00 lei; Vitomiresti – 360.107,59 lei; Samburesti – 350.000 lei;Colonesti – 149.442,58 lei; Radomiresti – 132.685,00 lei
În luna MAI au fost alocate următoarele sume: Dobrosloveni – 2.207.294,36 lei; Samburesti – 1.750.000 lei; Traian – 1.425.610,43 lei; Valea Mare – 1.236.605,30 lei; Corabia – 1.163.365,00 lei;Studina – 1.009.537,05 lei;Radomiresti – 1.005.960,13 lei;vVitomiresti – 675.521,98 lei;  Balş – 490.000,09 lei;Potcoava – 464.418,00 lei; Caracal – 366.253,26 lei; Tatulesti – 349.271,18 lei; Scornicesti – 320.264,00 leiStrejesti – 269.580,96 lei; Corabia – 262.437,36 lei
În IUNIE sume importante au ajuns în visteria localităților: CJ Olt – aproape 6.000.000 lei; Draganesti-Olt – 2.481.043,46 lei; Crimpoia – 1.522.844,00 lei; Traian – 869.991,61 lei; Movileni – 785.614,47 lei; Gavanesti – 636.583,07 lei, Vilcele – 420.323,62 lei; Obarsia – 378.451,21 lei; Stoenesti – 336.681,48 lei, Bobicesti – 302.873,37 lei; Garcov – 262.154,95 lei,Samburesti – 251.244,99 lei,  Plesoiu – 189.717,21 lei, Ganeasa – 169.172,99 lei, Tatulesti – 154.999,88 lei si Verguleasa – 9.366,74 lei.