Universitatea București, mii de locuri la buget

69

Universitatea București anunță că, începând de joi, 6 iulie, cei interesați să urmeze cursurile uneia din facultățile din cadrul Universității, se pot înscrie până la data de 28 iulie. Rezultatele vor fi afișate în data de 29 iulie.

Universitatea București va pune la dispoziția candidaților interesați să urmeze studii de liciență, în cadrul uneia din instituțiile de învățământ superior, 10.287 de locuri, dintre care 4.310 locuri la buget și 5.977 locuri la taxă.

Pentru  cei interesați de să urmeze studii de master, UB pune la dispoziție  8.273 de locuri, la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 3.200 la buget și 5.073 de locuri la taxă.

De asemenea, începând cu acest an, Universitatea București, va oferi și o serie de noi facilități, precum posibilitatea de achitare online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii și acces gratuit în spațiul Grădinii Botanice ‘Dimitrie Brândză’. Plata taxei de înscriere la admitere se poate face prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro.

Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere la studii universitare de licență sunt: fișă-tip de înscriere, diplomă de Bacalaureat/ adeverință eliberată de instituția de învățământ (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2017) sau diplomă echivalentă cu aceasta, diploma de olimpic în copie (în cazul candidaților care se înscriu ca olimpici), certificatul de naștere în copie certificată conform cu originalul, adeverință medicală-tip, trei fotografii 3/4 cm, C.I. sau pașaport în copie, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii, chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

În ceea ce privește studiile universitare de masterat, candidații vor include în dosar următoarele acte: fișă-tip de înscriere, diplomă de licență în original sau adeverință de licență pentru promoția 2017, diplomă de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul, documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii, certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul, adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, trei fotografii tip buletin de identitate, B.I. sau C.I. în copie, chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Într-un comunicat de presă remis de Universitatea București, se arată că fiecare instituție de învățământ superior din cadrul UB, a avut libertatea de a alege forma de admitere pe care a considerat-o mai oportună, respectiv admitere pe bază de examen, admitere pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional, admitere pe baza unei formule mixte, admitere pe baza mediei de la Bacalaureat.