Statul va garanta pentru creditele fermierilor

49

 Modificări la proiectul care prevede garantarea creditelor pentru achiziționarea de teren agricol pentru fermieri. Camera Deputaților a adoptat ieri, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009.

Potrivit unei informări a Camerei Deputaților, pentru realizarea obiectivului prevăzut în Programul de Guvernare privind finanțarea fermierilor și susținerea utilizării mecanismului de garantare prevăzut a se derula pe baza fondurilor naționale de care dispune Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-au făcut următoarele schimbări: Eliminarea definiției de fermă de familie și lărgirea accesului la măsurile promovate și pentru alte categorii de beneficiari, persoane fizice și juridice, sector agroalimentar și acvacultură, prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 — 2020; Reducerea comisionului de garantare pentru beneficiari de la 3,8% la 2% pentru a asigura accesul mai facil al fermierilor la garanții pentru credite; Modificarea definiției pentru achiziție de teren și atingerea unui plafon maxim de 750 ha și nu 250 ha, cât era până în prezent;

Creșterea procentului de garantare de la 50% la 80% pentru fermierii care solicită credite bancare pentru achiziționarea de teren agricol, iar diferența de garanție pentru acoperirea integrală a creditului va fi asigurată cu terenurile cumpărate și/sau alte bunuri aflate în proprietatea acestuia sau a terților. Programul de guvernare în ceea ce privește agricultura și dezvoltarea satului românesc stabilește prioritățile pentru perioada următoare pe un orizont de timp mediu de 4 până la 8 ani. Scopul proiectului este fructificarea potențialului agricol real al României, concomitent cu revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiții și prin noile politici agricole, astfel încât acest sector să devină motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru cetățenii din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor, pentru a se evita migrația din satele românești.