Directorii de şcoli se pregătesc de concurs. Joi se afişează posturile vacante

202

Doar puțin peste jumătate dintre actualii directori de școli numiți de către Inspectoratul Școlar Județean Olt ocupă aceste funcții în urma promovării concursului național organizat în octombrie anul trecut. Restul trebuie să se înscrie la concursul organizat în iunie- iulie, dacă posturile vor mai fi menţinute de inspectorat.

89 de directori ai unităților de învățământ din Olt care nu au ocupat aceste posturi în urma promovării concursului din octombrie anul trecut vor trebui să susțină examen dacă doresc să-și păstreze posturile. Ordinul privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului, dar şi calendarul concursului au fost deja publicate în Monitorul Oficial la finele săptămânii trecute.

În prezent, doar puțin peste jumătate dintre actualii directori de școli numiți de către Inspectoratul Școlar Județean Olt ocupă aceste funcții în urma promovării concursului național organizat în octombrie anul trecut. Restul sunt în mare parte foști directori care fie nu s-au prezentat la concurs, fie l-au picat cu brio, și pentru care ministrul de resort a decis că este bine să-și continue activitatea „ca sa nu existe blocaje în învăţământ”. Aceştia au ocupat posturile temporar, doar până la finele anului școlar. Printre cei circa 600 de directori numiți la nivel național deși nu au promovat concursul se numără și 72 de directori și 17 adjuncți din Olt, la concursul de anul trecut înscriindu-se inițial să conducă școlile 219 candidaţi, din care în urma examenului au ajuns pe posturi doar 97 de directori şi 17 adjuncți cu concurs.

Numărul posturilor vacante la concursul din acest an de director adjunct ar putea însă să scadă, în funcție de planul de școlarizare pentru anul 2017-2018. Conform legislației, un post de director adjunct se înființează la un număr de 250 de copii. Numărul exact al posturilor vacante va fi publicat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt peste două zile, pe data de 15 iunie.

Calendarul concursului:

 • 15 iunie – Anunţarea organizării concursului în presă, la sediul şi pe site-urile inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ particular /Ministerului Educaţiei Naţionale
 • 19 iunie- 6 iulie – înscrierea candidaţilor şi verificarea dosarelor de înscriere
 • 7 iulie – Afişarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere
 • 10-12 iulie  – Completarea dosarelor de înscriere cu documente obligatorii
 • 13 iulie – Afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere şi participare la concurs
 • 17 iulie – Desfăşurarea probei scrise
 • 17-18 iulie – Elaborarea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu şi invitarea observatorilor să participe la desfăşurarea acestor probe, conform graficului stabilit; Transmiterea graficului de desfăşurare a probelor de evaluare a curriculumului vitae şi de interviu spre informare la Ministerul Educaţiei Naţionale şi la ministerele de resort, dacă este cazul
 • 19 iulie – până la 31 iulie – Organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae şi a probei de interviu.
 • Soluţionarea contestaţiilor înregistrate cel târziu 2 august
 • Afişarea rezultatelor finale ale concursului cel târziu 4 august
 •  Validarea rezultatelor finale în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi transmiterea acestora Ministerului Educaţiei Naţionale
 • 21- 23 august-  emiterea deciziilor de numire în funcţie începând cu 1 septembrie, cu concurs sau cu detaşare în interesul învăţământului.