Şefa PNL Corabia, declarată incompatibilă de ANI. Firmele soţului au făcut afaceri cu primăria

178
foto: facebook

Ionela Nicoleta Gherghiţă, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Corabia, a fost găsită în incompatibilitate de către Agenţia Naţională de Integritate, în perioada 2012- 2013 firmele familiei derulând afaceri cu primăria şi trei unităţi de învăţământ din localitate.

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală  în cazul a 10 foști și actuali aleși locali. Printre aceştia se numără şi o olteancă, pentru care s+a stabilit starea de incompatibilitate: GHERGHIȚĂ IONELA NICOLETA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Corabia.

“În perioada 21 iunie 2012 – 31 octombrie 2013, S.C. Cora Termoinstal S.R.L și S.C. Fereastra Cora S.R.L. (societăți comerciale la care soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat și funcția de administrator) au desfășurat operațiuni comerciale de furnizare bunuri în baza facturilor fiscale, cu Primăria orașului Corabia, Colegiul Național “Al. I. Cuza”, Colegiul Tehnic “Danubius” și Centrul de execuție bugetară Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, în cuantum de 66.363,42 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003.”, precizează ANI.

Potrivit legii (art. 90, alin 1 şi 2 din Legea nr. 161/2003), consilierii locali  care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi admninistrativ-teritoriale, dar şi în situaţia în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Citiţi şi: https://realitateaoltului.ro/2017/05/22/primarul-din-priseaca-a-invins-ani-si-a-justificat-averea-in-instanta/