Sutele de familii de rromi din cele două mari comunități ale orașului Piatra Olt au beneficiat în ultimii ani de numeroase proiecte finanțate prin Programul Zefir. Acestea au vizat patru mari domenii: educația, locuirea, dezvoltarea comunitară și sănătatea. Scopul declarat a fost cel de sprijinire a integrării rromilor prin educație și îmbunătățirea condițiilor de trai și a stării de sănătate. La o evaluare a efectelor implementării proiectelor, s-a constatat că obiectivele propuse au fost atinse.