70% dintre dascălii care au susținut proba scrisă a examenului de Definitivat au obținut note peste 7 ceea ce le dă șansă să treacă de acest hop profesional. Niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină nota maximă, cel mai bun la proba scrisă dovedindu-se un profesor de istorie care a reușit să obțină 9,85.