Societatea de înfrumusețare peisagistică a Primăriei Slatina intră „în pâine”

298
Păpădia a invadat ronturile, iar florile abia se mai zăresc din buruieni

Dezvoltare Urbană Slatina, nou-înființata societate a Consiliului Local Slatina, va lua locul asocierii asocierii Rupiah-Hiwaters-Fraicon. D.U.S. se va ocupa de întreținerea peisagistică a Slatinei, parcuri, locuri de joacă, arteziene, consilierii municipali fiind convocați mâine să voteze încredințarea directă a acestor activități.

Ronturi pline de buruieni, arteziene încă în hibernare, lucrări de amenajare peisagistică înghețate. În ultimele două luni, cu excepția acțiunilor de salubrizare, nu s-a mișcat un pai în municipiu, acțiunile de întreţinere, dezvoltare şi amenajare a parcurilor, a spaţiilor verzi, a locurilor de joacă şi a fântânilor arteziene din Slatina nefiind atribuite nici unui operator, astfel că nu se desfăşoară nici o activitate edilitar-gospodărească sau acţiune de utilitate şi interes public local din această sferă. La această situație s-a ajuns după ce Primăria Slatina a decis să rupă contractul de concesiune cu firmele asociate Rupiah-Hiwaters-Fraicon, ca urmare a unui prejudiciu de 3,5 milioane lei adusă bugetului local de către această asociere, descoperit de inspectorii Curții de Conturi, în urma misiunii de audit de anul trecut. Ca să nu mai achite facturi uriașe pe servicii fie neefectuate, fie prost executate, primarul Emil Moț a hotărât ca pe viitor de această activitate să se ocupe o firmă nouă, al cărei acționar majoritar să fie Consiliul Local, societate cu răspundere limitată de interes local înființată prin H.C.L. nr. 54/28.02.2017.

https://realitateaoltului.ro/2017/02/01/primaria-slatina-prejudiciata/

Noua societate, denumită Dezvoltare Urbană Slatina, va intra curând în pâine, mâine consilierii locali fiind convocați pentru a aproba delegarea, prin negociere directă, a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect activităţi de întreţinere peisagistică. Delegarea se va face pentru o perioadă de 5 ani, urmând ca în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii consiliului local să fie supuse aprobării aleșilor și preţurile şi/sau tarifele negociate cu S.C. Dezvoltare Urbană S.R.L. Slatina.

Potrivit proiectului de hotărâre, D.U.S. trebuie să asigure un necesar minim de 50 persoane/muncitori calificaţi, necalificaţi, permanenţi și sezonieri și cel puţin 4 persoane pentru supraveghere și coordonare, dar și să fie dotată cu mijloace de transport, utilaje și echipamente necesare executării în condiţii optime și de calitate a operaţiilor din procesul tehnologic.

Printre obligațiile noului operator se numărăr: să repare și să înlocuiască toate elementele degradate ale mobilierului urban (coșuri de gunoi, bănci, pergole, jardiniere, gard bordurat, altele asemenea) amplasate pe spațiile verzi, în parcuri, pe aleile de acces la blocuri, pe scuaruri, la locurile de joacă, pe trotuare); să asigure funcționarea neîntreruptă a fântânilor arteziene în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, iar eventualele defecțiuni să fie rezolvate în cel mult 7 zile; să asigure modernizarea, în termen de maxim 2 (doi) ani de la data încheierii contractului de concesiune, toate locurile de joacă ce nu sunt modernizate prin dotarea acestora cu componente asemănătoare cu cele modernizate și în conformitate cu standardele și prevederile legale în vigoare la data realizării; să asigure minim 25% din necesarul de material floricol folosit pentru amenajarea, întreținerea spațiilor verzi, aranjamentele florale din jardiniere, pergole, altele asemenea, din producție proprie.

Redevenţa pentru concesionarea serviciului este de 50.000 lei/an.

https://realitateaoltului.ro/2017/02/27/panselute-arteziene-locuinte-mot-infiinteaza-dus-si-da-duse-rupiah-si-hiwaters/