Start ajutoarelor financiare pentru biserici! Consiliul Județean Olt așteaptă cererile

243

Bisericile care au nevoie de sprijin financiar pentru diverse lucrări sau activități de asistență socială pot solicita bani de la Consiliul Județean Olt. Finanțarea se asigură pe baza unui proiect și a punctajului realizat.

Consiliul Județean Olt a dat startul înscrierilor unităților de cult aparținând cultelor religioase din județ recunoscute în România pentru solicitarea unui sprijin financiar în acest an. Consilierii județeni au aprobat în ședința trecută Ghidul solicitantului, orice unitate de cult putând cere bani pentru întreținere sau funcționare, lucrări de pictură, reparații, construcții, precum și pentru susținerea unor activități de asistență socială și medicală. Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este data de 23 aprilie, iar termenul limită până la care solicitanțiii pot cere informații în scris este 15 aprilie.

Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract încheiat între CJ Olt și unitatea de cult selecționată pe baza criteriilor prevăzute în Ghid. Punctajul maxim este de 500 de puncte, criterii de evaluare fiind: cheltuieli necesare pentru întreținerea și funcționarea unității fără venituri sau cu venituri mici- 150p; construire și reparare- 100p; conservare și întreținere bunuri de patrimoniu- 50p; activități asistență socială- 50p; numărul de credincioși- 50p; monument istoric- 50p.

În bugetul județului de anul acesta au fost prevăzute pentru servicii religioase 7,2 milioane lei, o parte din bani mergând și  la susținerea cultelor și contribuții la salarizarea personalului neclerical. Pentru acest proiect de acordare de sprijin financiar s-au alocat 1, 2 milioane lei, aceeași sumă ca și anul trecut.

Anul trceut, au primit bani 242 lăcaşuri de cult din judeţul nostru. Cea mai mare sumă, 92.100 de lei, a fost destinată Aşezământului „Buna Vestire” din comuna Grădinari, urmată de alte trei lăcaşuri de cult: Mănăstirea Strehareţ din municipiul Slatina, Mănăstirea Măineşti din oraşul Balş şi Mănăstirea Căluiu din comuna Călui- câte 12.300 de lei. Pentru celelalte 238 de biserici din judeţ s-au alocat câte 4.500 de lei.