În urmă cu 110 ani, țăranii din întreaga țară s-au răsculat. În Olt, nemulțumirile au fost exprimate prima dată la Crâmpoia, după care truditorii ogoarelor s-au răsculat în alte câteva zeci de sate. Pentru a înăbuși revolta țăranilor autoritățile au apelat la armată. În unele localități s-a tras cu tunul pentru a stăvili revolta populară.  La nivel județean au murit peste 70 de săteni, iar câteva sute au fost băgate în pușcăria de la Slatina. Astăzi, despre ultima mare răscoală țărănească din Europa manualele de istorie amintesc foarte puțin, iar despre evenimentele de atunci puțini mai sunt cei care știu despre ce i-a nemulțumit pe țărani.