În situația în care unii se văd nevoiți să predea în mai multe  școli, alții sunt ținuți la catedră.  69 de profesori și-au căutata  ore în alte unițăți, deși cu ani în urmă deveneau titulari pe un anumit post. Numărul scăzut de elevii  face ca an de an, unele norme didactice să fie fragmentate.