Moţ reîmparte primăria. Compartimentarea va atrage şi noi angajări

429

Cu birouri transformate în servicii sau compartimente şi compartimente în direcţii, organigrama Primăriei Slatina se reorganizează. Miza este mărirea numărului de salariaţi în anumite structuri, stabilirea unor şefi în altele şi, bineînţeles, mărirea salariului, indemnizaţia de conducere nefiind aceeaşi. Noua reîmpărţire a posturilor va fi votată mâine în Consiliul Local.

Consilierii municipali sunt convocaţi mâine în şedinţă extraordinară să voteze, printre altele, reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slatina, organigramă, număr de personal, stat de funcţii şi pondere funcţii publice pentru anul 2017. Aparent nimic ieşit din comun, posturile bugetare rămânînd aceleaşi- 201: 3 de demnitate publică, 162 funcţii publice şi 36 personal contractual.

Potrivit regândirii organigramei, puţine mai sunt structurile care rămân neschimbate, fiind operate schimbări de la birouri (5 angajaţi + şef) la servicii (7+1) sau compartimente în direcţii. De câştigat vor avea şefii avansaţi la conducerea unor structuri mai mari, cărora li se măreşte şi indemnizaţia de conducere.

“Sunt 201 posturi la aparatul de specialitate al primarului. Eventualele angajări se vor face în funcție de solicitările ce vor veni de la șefii de birouri și servicii pe parcursul acestui an, propuneri ce vor ajunge la primar și aici se va lua decizia, în funcție și de resursele financiare necesare susținerii posturilor respective. După ce domnul primar își dă sau nu acordul referitor la aprobarea noilor posturi ce vor fi vacantate, va fi întocmit un proiect de hotărâre cu noua organigramă, ce va trebui să treacă prin Consiliul Local”, explică Mugurel Manea, purtătorul de cuvânt al primăriei.

Pentru cei interesaţi de detalii, prezentăm o parte dintre schimbările din organigramă. Astfel, activitatea Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Compartimentului Administrare Contracte – Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat – Direcţia Economică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slatina va fi preluată de Direcţia Administrare Patrimoniu. Se desfiinţează Biroul Juridic, Contencios şi se înfiinţează Compartimentul Juridic, Contencios, cu 5 posturi, din care unul debutant. Compartimentul Fond Funciar îşi schimbă denumirea în Compartimentul Fond Funciar, Cadastru prin preluarea activităţii de cadastru din cadrul Compartimentului Cadastru, Amenajarea Teritoriului – Serviciul Urbanism – Direcţia Arhitect şef (5 posturi). Structura Compartimentului APL, Acte Administrative, Arhivă va fi modificată prin înfiinţarea unui post funcţie publică de execuţie – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

Biroul Achiziţii Publice se desfiinţează şi se înfiinţează Serviciul Achiziţii Publice. Structura serviciului va fi completată astfel: – înfiinţare post funcţie publică de conducere – şef serviciu, înfiinţarea a unui post funcţie publică de execuţie vacantă – inspector, clasa I, grad profesional superior; înfiinţarea a unui post funcţie publică de execuţie vacantă – inspector, clasa I,grad profesional asistent; – transformarea postului funcţie publică vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal în postul funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent; transformarea postului funcţie publică vacantă de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în postul funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant. Structura Serviciului Lucrări Publice va fi modificată prin transformarea postului funcţie publică de execuţie – inspector, clasa I, grad profesional principal în inspector, clasa I, grad profesional asistent. Şi va avea în componenţă şi două posturi de debutanţi.

Biroul Cultură, Sport se transformă în Serviciul Cultură, Sport prin înfiinţarea a două posturi de natură contractuală – inspector de specialitate debutant. Structura Compartimentului Constatare Impunere, Control Persoane Fizice din cadrul Direcţiei Economice va fi modificată prin înfiinţarea unui post funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent şi a unui post funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Structura Compartimentului Autorizaţii din cadrul Serviciului Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat va fi modificată prin înfiinţarea unui post funcţie publică de execuţie – inspector, clasa I, grad profesional asistent şi unui post funcţie publică de execuţie – inspector, clasa I, grad profesional debutant. Structura Compartimentul Buget, Prognoze Economice se modifică prin înfiinţarea unui post funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Serviciul Urbanism îşi schimbă denumirea în Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului prin preluarea activităţii de amanajarea teritoriului din cadrul Compartimentului Cadastru, Amenajarea Teritoriului care se defiinţează. Structura acestuia se modifică prin înfiinţarea a două posturi funcţie publică de execuţie inspector, clasa I, grad profesional asistent şi două posturi funcţie publică de execuţie inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Se înfiinţează Compartimentul Relaţii cu Presa care va avea în componenţă un post funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent. Structura Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de Urgenţă se modifică prin transformarea postului funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior în inspector, clasa I, grad profesional debutant. Se înfiinţează Compartimentul Guvernanţă Corporativă.