Plăți ilegale pentru lucrări neefectuate la primăriile Colonești și Izbiceni

322

Prejudiciu de 12,7 milioane lei a stabilit Curtea de Conturi Olt în urma controlului efectuat anul trecut la 38 de primării din județ, cea mai mare abatere de la legislație fiind constatată la Slatina, unde administrația municipală a fost prejudiciată cu 3,5 milioane lei de firma care s-a ocupat în ultimii ani de întreținerea spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a artezienelor din municipiu. Capitala județului este urmată de două administrații comunale: Colonești și Izbiceni.

 

Prejudicii de 2,67 milioane lei la Colonești și peste 1 milion de lei la Izbiceni au stabilit controalele Curții de Conturi Olt, cele două administrații locale conducând, după Slatina, lista prejudiciilor înregistrate la cele 43 de entități auditate anul trecut, dintre care 40 ordonatori principali de credite, 2 ordonatori terțiari de credite și două societăți comerciale de interes local.

Canalizarea a “îngropat” primăria

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetara ale Primăriei Colonești s-a desfășurat în perioada august- septembrie 2016, printre altele, inspectorii Curții de Conturi identificând “efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare lucrări neexecutate privind montaj utilaje tehnologice în stațiile de epurare Colonești, Vlaici, Chelbeşti, Cîrstani şi Guieşti în cantitatea facturată şi plătită, aferente obiectivului de investiții ,,Introducere canalizare comuna Colonești”, prejudiciul ridicându-se la 2,67 milioane lei. Totodată, s-a stabilit și un prejudiciu de 23.000 de lei, rezultat din “efectuarea de plăți necuvenite reprezentând contravaloare servicii neefectuate privind supravegherea execuției lucrărilor în cantitatea facturată şi plătită, aferente obiectivului de învestiții ,,Introducere canalizare comuna Colonești”.

În urma acestui rezultat s-a dispus stabilirea persoanelor răspunzătoare și recuperarea prejudiciului.

Brazde… financiare, trase de… motoare

Primăria Izbiceni a fost luată la puricat de inspectorii Curții de Conturi în perioada iunie- iulie 2016, iar rezultatul a scos la iveală mai multe nereguli privind folosirea și cheltuirea banului public. Ce nu s-a putut justifica au fost carburanții consumați. Potrivit raportului de control, s-a identificat “efectuarea de cheltuieli de capital pe baza unor documente care nu confirmă exactitatea sumelor datorate, ca urmare a lipsei datelor și informațiilor prevăzute de normele legale referitoare la tipul lucrărilor executate pe categorii de lucrări, articole de deviz defalcate pe materiale, manoperă, utilaje, transport atât cantitativ cât şi valoric, pentru a dobândi calitatea de documente justificative”– prejudiciu 1,057 milioane lei, precum și “neconstituirea  garanției de bună execuție pentru     lucrările executate la obiectivul de investiții „Canalizare Comuna Izbiceni, județul Olt”.

În urma celor constatate, Curtea de Conturi a decis luarea de măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului, persoanelor răspunzătoare şi recuperarea acestuia, luarea de măsuri pentru verificarea tuturor achizițiilor de carburanți efectuate în  anul 2015 în vederea stabilirii întinderii prejudiciului, persoanelor răspunzătoare şi recuperarea acestuia, ca urmare a înregistrării de cheltuieli cu carburanţii fără documente care să justifice necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, precum şi scopul pentru care s-a efectuat consumul, tipul de utilaj sau mijloc de transport, orele de funcţionare sau distanţa parcursă, consumul normat, precum şi recepţia cantitativ-valorică a lucrărilor executate.

Totodată, se va verifica stadiului fizic al lucrărilor executate la obiectivul de investiții ,,Canalizare Comuna Izbiceni, jud. Olt”, identificarea utilajelor montate în cele două stații de epurare, verificarea conformității acestora cu caracteristice tehnice stabilite de proiectant, legalitatea prețurilor decontate constructorului prin compararea acestora cu prețul de achiziție al utilajelor respective, înscris în facturile de achiziție, stabilirea întinderii prejudiciului, persoanelor răspunzătoare și recuperarea . Alte măsuri impuse au vizat și iluminatul public, inspectorii de coturi trasând obligativitatea de extindere a verificărilor asupra contractelor de achiziție publică încheiate pentru întreținerea și repararea sistemului de iluminat public, în vederea stabilirii dacă prețurile pe baza cărora a fost determinată valoarea contractelor sunt prețuri realiste, stabilirea întinderii prejudiciului, persoanelor răspunzătoare și recuperarea acestuia, ca urmare a decontării unor categorii de lucrări la preţuri mai mari decât cele practicate pe piaţă de furnizori.

https://realitateaoltului.ro/2017/02/01/primaria-slatina-prejudiciata/