Cost între 2 – 8 lei pentru o zi la creșă în Slatina. Contribuția, stabilită la indicația Curții de Conturi

383

Neînregistrarea în evidenţa contabilă a sumelor încasate din contribuția părinților la nutriția copiilor la Creșa nr. 4 identificată de inspectorii Camerei de Conturi Olt a determinat Direcția Protecție și Asistență Socială Slatina să stabilească în mod clar contribuția suportată de părinţi, în funcţie de venituri şi numărul de copii din familie.

„Stabilirea costului mediu lunar de întreținere în cazul creșelor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară și comunicarea acestuia către Primăria Slatina, în vederea stabilirii contribuției suportată de părinţi, în funcţie de veniturile părinţilor şi numărul de copii din familie. Transmiterea către serviciul contabilitate a contribuţiilor lunare datorate de părinţi, stabilite conform prevederilor legale, în vederea încasării acestora”, este măsura impusă de către Camera de Conturi Olt în urma acțiunii de audit desfășurată la Direcția Protecție și Asistență Socială Slatina în perioada august- septembrie 2016, în urma căreia a identificat abateri financiar-contabile de 258.000 de lei. Cea mai mare sumă a abaterii se datorează contabilității eronate a drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2015, datorate salariaților și neachitate, printre nereguli inspectorii de Conturi identificând și neînregistrarea în evidenţa contabilă a sumelor încasate din contribuția părinților la nutriția copiilor la Creșa nr. 4.

În consecință, consilierii municipali vor aproba în următoarea ședință de consiliu local costul mediu lunar de întreţinere pentru copii ce frecventează creşele Centrului de Ingrijire și Educație Timpurie Antepreșcolară din cadrul direcției, începând cu semestrul II al anului şcolar 2016-2017. Potrivit proiectului, cuantumul costului mediu lunar va fi de 901 lei/copil. Având în vedere prevederile legale care stabilesc că valoarea contribuţiei lunare de întreţinere nu poate depăşi 20% din costul mediu lunar de întreţinere. Astfel:

  1. a) părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie/întreţinere şi au un venit mediu brut cumulat mai mare sau egal cu 700 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 8,00 lei/zi;
  1. b) doi sau mai mulţi copii în familie/întreţinere şi au un venit mediu brut cumulat mai mare sau egal 700 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 4,00 lei/zi;
  1. c) un singur copil în familie/întreţinere şi venit între 225 – 699 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 4,00 lei/zi;
  2. d) doi sau mai mulţi copii în familie/întreţinere şi au un venit între 225 – 699 lei: cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 2,00 lei/zi.

Nu vor plăti părinţii/reprezentanţii legali care au în îngrijire copii ce sunt expuşi riscului de separare de familie şi au aprobate planuri de servicii.

În Slatina există patru creşe, a căror capacitate maximă este de 117 locuri.