Definitivat după reguli noi

125

Cadrele didactice debutante care vor să obțină dreptul de practică în învățământul preuniversitar, dar și dreptul de a se titulariza pe un post vacant vor susține anul acesta examenul național de definitivat după reguli noi. În Olt, peste 150 de candidați s-au înscris să susțină acest examen în 2017 și 2018.

Anul acesta, definitivatul susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime la catedră sau echivalentul unui an de predare se va desfășura după reguli noi. Candidații nu vor mai avea la proba scrisă subiecte de pedagogie și, în plus, pot susține examenul și cei care s-au înscris, dar au contractul de muncă suspendat, ori le-a încetat, condiția fiind să aibă vechimea minimă prevăzută de metodologie.
Proba scrisă nu se va mai desfățura în vară, ci în timpul anului școlar, respectiv pe 20 aprilie. Astfel, candidații trebuie să susțină inspecțiile la clasă până pe 30 martie.
Examenul va fi mai ușor, în sensul că se elimină elementele de dificultate date la proba scrisă de itemii de pedagogie, păstrându-se doar cei din specialitatea disciplinei și din metodică. Pentru ca un candidat să poată susține proba scrisă, trebuie să obțină la la inspecțiile școlare și la portofoliu minimum nota 8. In plus, dacă până acum promovarea sesiunii era condiționată doar de nota obținută la proba scrisă, acum vor conta și notele care se obțin la inspecțiile școlare, dar și o notă la portofoliul profesorului.
O altă noutate este legată de taxă, candidații putând susține acest examen fără plata vreunei taxe de cel mult trei ori. Legislația prevede că persoanele care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an școlar.
În Olt, s-au înscris pentru a susține definitivatul în acest an 132 de candidați, iar pentru definitivat 2018 s-au înscris 22.