Plan de management aprobat pentru Casa Pădurii din Pădurea Potelu

302

Printre bogățiile naturale ale Oltului se numără și Casa Pădurii din Pădurea Potelu, arie naturală protejată. Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Mediului de aprobare a Planului de Management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 Nisipurile de la Dăbuleni și a ariei protejate de interes național Casa Pădurii din Pădurea Potelu.

În urmă cu 16 ani, rezervația naturală de la Potelu, o zonă împădurită din Lunca Dunării, a fost declarată arie protejată, cu scop de protecție pentru câteva exemplare de stejar secular, cu vârste de peste 400 de ani. Cu o suprafață de 1.50 hectare, Casa Pădurii din Pădurea Potelu este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a (rezervație naturală de tip forestier) situată pe teritoriul administrativ al comunei oltene Ianca.

Pentru această zonă, abia astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin de ministru prin care se aprobă un plan de management, având ca scop conbservarea speciilor de interes și habitatelor, inventarierea detaliată a biodiversității, administrarea și managementul efectiv al Sitului Natura 2000, educația ecologică și conștientizarea publicului privind existența și importanța acestei bogății naturale și turismul durabil.

Procesul de elaborare a planului de management integrat al celor două arii protejate s-a desfăşurat în cadrul proiectului SMIS CSNR: 43265 „Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni”, finanțat prin POS Mediu – Axa 4 și implementat de Agenția pentru Protecția Mediului Dolj în perioada iunie 2013 – iunie 2015.