Pază gratuită pentru proprietarii mici de pădure

421

Aproximativ 10.000 de hectare de pădure de pe raza județului Olt este descoperită hoților, nefiind păzită. Este vorba de pădurile private, în special suprafețe mici deținute de către un proprietar, pentru paza căruia deținătorul de pădure nu-și permite sau nu-și bate capul să încheie contract cu direcția silvică sau să angajeze servicii specializate. Pentru aceste persoane, Guvernul a decis săptămâna trecută acordarea de ajutoare de minimis sau ajutoare de stat, în vederea combaterii tăierilor ilegale de păduri.

Deși încă din 2008 Codul Silvic prevede paza gratuită și a pădurilor aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice, în sarcina ocoalelor silvice, nu numai a pădurilor aflate în proprietatea statului, abia cum prevederea legală intră în aplicare.
Potrivit hotărârii, proprietarii care dețin terenuri forestiere cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare, vor beneficia de servicii de pază gratuite a terenurilor forestiere.
Ajutorul de minimis, respectiv ajutorul de stat vor fi acordate pentru a acoperi costurile serviciilor silvice realizate de către ocoalele silvice, Hotărârea de guvern fiind valabilă pentru perioada 2016-2020. Fondurile vor fi asigurate din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, anul viitor fiind estimată că se va aloca pentru această schemă 58,6 milioane lei pentru cele circa 580.000 de hectare cu proprietăți mai mici sau egale de 30 ha existente la nivel național.
Plata se va face către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, pe baza contractului de administrare/servicii încheiat conform prevederilor legale.
Direcția Silvică Olt administrează în prezent o suprafață de 30.871 ha proprietate publică a statului, prin șase ocoale silvice (Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești, Slatina și Vulturești), 21 districte și 119 cantoane. Direcția Silvică Olt mai are în administrare, care include, bineînțeles, și paza, 12.000 de hectare proprietate privată. Costurile pentru paza unui hectar de pădure se ridică la 100 de lei pe an.