Taxa pentru ecologizare, taxa pe cazanul de rachiu și impozitele caracalenilor, supuse dezbaterii publice

213

Primăria Caracal a lansat dezbaterii publice proiectul privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2017.

Orice caracalean poate consulta propunerea primăriei privitoare la taxele și impozitele locale ce vor fi percepute anul viitor. Propunerile, opiniile și recomandările privind anumite modificări sau completări ale proiectului ce va fi suspus aprobării consilierilor locali se pot trimite până pe 20 noiembrie.

Potrivit proiectului, caracalenii vor plăti în 2017 impozitul pe clădiri cu o valoare impozabilă între 75 și 1000 de lei pe metrul pătrat, în funcție de tipul clădirii.

Anul viitor, romanațenii vor plăti și taxe speciale: taxa pentru ecologizare, protecția mediului, păstrarea curățeniei și promovarea turistică a localității-12 lei/an/gospodărie; taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în sumă de 8 lei/an pentru autoturisme și 16 lei/an pentru celelalte categorii de mijloace de transport;  taxa pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală: pentru mori, prese de ulei, pive şi dărace -120lei/an/buc; cazane de fabricat rachiu -120 lei/an/buc; fierăstraie mecanice (drujbe)-120 lei/an/buc; tractoare agricole neînmatriculate -200 lei/an/buc; combine agricole -300 lei/an/buc; remorci  şi semiremorci neînmatriculate -150 lei/an/buc; alte utilaje agricole (plug, semănătoare, disc, cositoare, instalații ierbicidat, instalații balotat) -50 lei/an/buc; alte echipamente și utilaje destinate obținerii de venituri -50 lei/an/buc.

Potrivit proiectului, vor fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale anumite categorii de cetățeni. Reduceri la plată de 50% se vor aplica pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, dar și pentru mijloacele de transport hibride. Pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, administrația locală va aplica un grad de reducere  astfel: pentru persoanele/familiile fără venituri și cele aflate în asistență socială 80%, persoanele aflate în șomaj sau alocație de sprijin 60%, pensionarii cu pensii al căror cuantum lunar este mai mic decât venitul minim brut pe ţară 50% și persoanele angajate în muncă şi cele care realizează lunar venituri din alte surse, mai mici decât venitul minim brut pe țară 50%.