Spitalul de Psihiatrie de la Schitu Greci este unul dintre cele mai moderne din țară. Cu toate acestea, conducerea continuă să facă investiții pentru a transforma unitatea medical într-una etalon. Printre lucrările care se desfășoară în present aici se numără anveloparea clădirilor, schimbarea șarpantei și înlocuirea rețelei de apă. Pe viitor se are în vedere extinderea unității medicale prin înființarea a două noi compartimente.