Pesta porcină africană din Ucraina a alertat autorităţile din județ

138

Focarul de pestă porcină a pus pe ghimpi autoritățile din județ. Pentru a se stabili măsurile care trebuie luate pentru prevenirea infestării cu pestă porcină a efectivelor de porci domestici și misteți, Prefectul Județului Olt a convocat ieri, 13.10.2016, ședință, la solicitarea Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt, Centrul Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Locală de Decizie.

Solicitarea survine datorită informării transmise în urmă cu trei zile de Ucraina autorităţilor române cu privire la apariţia a două focare noi de PPA în zona Kilysky (Chilia), regiunea Odessa, aflate la cea mai mică distanţă faţă de graniţa cu România în comparaţie cu toate focarele notificate până în prezent de ţara vecină.

Pesta porcină africană este o boală virală cu evoluţie rapidă şi mortalitate 100%. Nu există vaccin şi orice animal suspect de această boală trebuie ucis şi ulterior incinerat.

În timpul ședinței au fost aduse la cunoștină participanților ultimele informații despre evoluția pestei porcine africane în Republica Moldova și în Ucraina și au fost stabilite atribuțiile instituțiilor implicate în prevenirea introducerii acestei boli pe teritoriul județului.

Pentru aceasta medicii veterinari de liberă practică au fost informati  cu privire la necesitatea de monitorizare și restricționare a circulației și comercializării porcinelor;evitarea aglomerărilor de animale; informarea  deţinătorilor de porcine asupra obligațiilor pe care le au pentru prevenirea apariţiei bolii:să anunţe medicului veterinar din localitate intenţia de a cumpăra sau de a vinde porci; să anunţe primăria despre cumpărarea porcilor, pentru a fi înregistraţi în registrul agricol; să notifice medicul veterinar din localitate pentru identificarea, înregistrarea  porcilor şi a exploataţiilor nonprofesionale de porci; să notifice medicul veterinar din localitate pentru controlul clinic la ieșirea sau intrarea de animale în exploatație şi pentru completarea documentelor legale pentru mișcarea porcilor; să respecte întocmai măsurile dispuse de medicul veterinar privind menţinerea porcilor în adăposturi, pentru a nu veni în contact cu alte animale; să anunţe imediat medicului veterinar apariţia oricăror semne de boală sau mortalitate la animalele proprii, inclusiv a celor înregistrate în gospodăriile învecinate; să anunţe medicului veterinar din localitate intenţia de tăiere a porcilor proprii, pentru a fi  examinaţi înainte şi după tăiere, precum şi pentru controlul cărnii, în special examinarea trichineloscopică;să nu administreze în hrana porcilor resturi menajere; să nu crească porci decât în spații împrejmuite, special amenajate, cu respectarea condițiilor de bunăstare şi nu în aproprierea gropilor de gunoi sau a zonelor populate cu porci mistreţi; să nu accepte efectuarea de tratamente de către persoane neautorizate și să țină un registru al exploatației în care să noteze orice eveniment (intrări, ieșiri, tratamente, tăieri,etc); să nu arunce cadavrele de porci sau alte animale; să anunţe primăria pentru ridicarea cadavrelor.

Alte măsuri de protecție a efectivelor de porcine sunt: monitorizarea zilnică a circulației de porcine; instruirea și informarea responsabililor fondurilor de vânătoare;informarea tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Olt; constituirea de echipe pentru verificarea tuturor târgurilor de animale de pe raza județului Olt; informarea tuturor agenților economici deținători de exploatații comerciale de suine; informarea cetățenilor prin toate mijloacele deținute; instituirea în trafic a unor filtre de restricționare a circulației porcinelor vii, de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt; precum și alte măsuri pe care Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le consideră necesare, având în vedere dinamica evenimentelor.