Deși știu că în alte județe se căștigă bine din turism, oltenii se complac în situația dată, dar de fapt nu își cunosc valorile județului. Autoritățile locale din unele localități oltene au încercat să exploateze valoare monumentelor și vestigiilor, înființând Centre de Informare Turistică. Un astfel de centru se dorește și la Slatina, ce-i drept, în acest moment este la nivel de idee.