Taxele pentru paşaport, permis și înmatriculări nu se mai plătesc la CEC

2734

Taxa de pașaport, tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se pot plăti prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar. Instituția Prefectului județului Olt a deschis un cont, în care oltenii pot depune bani de la orice bancă unde au deschis contul, iar plata în numerar a taxelor menționate nu se va mai face prin casieriile CEC.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, oltenii care își scot pașaport, permis de conducere, certificate de înmatriculare pot face plățile într-un singur cont deschis recent de către Prefectura Olt, la Trezorerie sau la casieriile de la sediile Prefecturii și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Olt.

Casierie deschisă la Prefectură

Trezoreria sau casieria Prefecturii Olt sunt locațiile în care se pot plăti de acum înainte taxa de pașaport simplu temporar- 219 lei, taxa de pașaport electronic pentru persoanele cu vârsta până la 12 ani- 258 lei și taxa de pașaport simplu electronic pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani- 283 lei. “Aceste taxe pot fi plătite în numerar la Trezoreria Statului în contul IBAN RO87TREZ506502602X010791 sau la casieria Instituției Prefectului – Județul Olt din Bd. A. I. Cuza nr. 12A, Slatina, Olt. Cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice precum și pentru pașapoartele simple temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliu. Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar acela de unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare care se plătește la momentul primirii documentului.”, menționează Monica Țone, șeful Cancelariei prefectului.

Acte și termene neschimbate la permise și înmatriculări

Pentru permise și înmatriculări, taxele se pot plăti fie în numerar la Trezoreria Statului în contul IBAN RO70TREZ506502601X010790, fie la casieria Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Olt din Bd. A. I. Cuza nr. 153, Slatina, Olt. Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.
Cuantumul taxelor: contravaloare permise conducere: 68 lei; contravaloare certificat înmatriculare: 37 lei;- contravaloare autorizație provizorie: 13 lei; tarif număr de înmatriculare permanent, placă tip A, dreptunghiulară: 20 lei/placă; tarif număr de înmatriculare permanent, placă tip B, pătrată: 23 lei/placă; tarif număr de înmatriculare permanent, placă tip C, pentru motociclete: 17 lei/placă; tarif numere înmatriculare de probă: 20 lei/placă; tarif numere înmatriculare provizorii: 20 lei/placă; tarif numere preferențiale: 45 lei;- tarif păstrarea unui număr: 30 lei.