BAC, prima probă: 72% dintre candidaţi, experimentaţi la română

197

1800 de candidaţi care au susţinut proba A au obţinut competenţa „experimentat” la limba română.

Absolvenţii de liceu de anul acesta şi din promoţiile anterioare care s-au înscris să susţină examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie au scăpat de emoţiile primei probe. La proba A- de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română s-au înscris 2565 de candidaţi din judeţul Olt, 87 neprezentându-se. Potrivit situaţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, nu a fost eliminat niciun candidat, toţi cei prezenţi fiind evaluaţi. Au obţinut competenţe privind comunicarea în limba română: 173 candidaţi- nivel mediu, 453- avansat şi 1852- experimentat.
Examenul maturităţii continuă cu următoarele probe: 21 – 24 iunie – Evaluarea competenţelor digitale – proba D; 27 iunie – 1 iulie – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C; 4 iulie – Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă; 6 iulie – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă; 8 iulie – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă.
Probele orale şi cele practice pot fi susţinute în liceele în care candidaţii au urmat cursurile. În judeţul Olt au fost organizate 16 centre de bacalaureat pentru probele scrise, sălile de examen fiind supravehegheate video şi audio.
Rezultatele sesiunii vor fi afişate pe 12 iulie, până la ora 16.00, în aceeaşi zi putând fi depuse contestaţiile. În perioada 13 -15 iulie vor fi rezolvate contestaţiile, iar pe 16 iulie vor fi afişate rezultatele finale.