Absolvenţii sunt aşteptaţi să se înscrie în evidenţele AJOFM Olt

159

Ca în fiecare an la încheie anului şcolar, absolvenţii promoţiei 2016 sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, pentru a beneficia de drepturile prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru ocuparea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională, pentru a-si pune in acord competentele profesionale cu cerintele pietei muncii.

“Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale şi sunt înregistrati la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare , pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Acest drept se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire şi constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei”, se arată în comunicatul de presă al AJOFM Olt.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenţii nu se inregistreaza la AJOFM Olt în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiind de toate drepturile legale, fara indemnizaţie de şomaj.

Data absolvirii cursurilor în anul şcolar 2015 – 2016 este 03.06.2016, pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat.De la aceasta data se calculează termenul de 60 de zile de la înregistrare, data limită până la care absolvenții promoției de anul acesta se pot adresa AJOFM Olt, pentru a fi luați în evidență.

Absolvenții care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele AJOFM Olt în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență.