Masă şi cazare gratuite pentru elevii din învăţământul profesional

130

52 de senatori au iniţiat un proiect de lege prin care elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic, cu durata de minimum 3 ani, să poată beneficia de masă şi cazare gratuite.

Elevii din învățământul profesional ar putea beneficia de masă și cazare gratuite în căminele și internatele școlare. Proiectul care modifică Legea Educaţiei Naţionale se află în dezbatere publică până pe data de 2 iunie şi este destinat atragerii elevilor către școala profesională. „Prin atragerea absolvenților clasei a opta pentru formare inițială prin școala profesională s-ar diminua considerabil abandonul școlar, care are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia. Astfel, rata părăsirii timpurii a școlii în România (18,1% în 2014, față de media europeană de 11,2%) este una dintre cele mai ridicate din Europa, îndepărtându-ne de ținta națională de 11,3% pentru anul 2020. De asemenea, în ultima vreme, tot mai mulți agenți economici au dificultăți legate de asigurarea cu lucrători calificați, care pot fi formați prin școală profesională”, explică inițiatorii în expunerea de motive.