Arta și meșteșugul din Țara Oltului de Jos, expuse la muzeu

360
Ultimele retuşuri pentru vernisaj

Muzeul Judeţean Olt deschide lada de zestre a satului oltenesc, prezentând publicului o expoziţie inedită, dedicată meşteşugurilor tradiţionale- de la ţesut şi cusut, port popular, olărit şi până la încondeierea ouălor şi prelucrarea lemnului. Istoria prezentată prin aceste valori tradiţionale va putea fi aflată şi admirată începând de pe 18 mai şi până pe 1 octombrie.

olarit

Miercuri, la ora 17,00, Muzeul Judeţean Olt vernisează expoziţia temporară „Artă și meșteșug în Țara Oltului de Jos”. Timp de circa trei luni şi jumătate, cei care îndrăgesc arta populară şi tradiţiile moştenite din bătrâni pot admira colecţiile muzeului oltean, din care fac parte obiecte reprezentative ale satului oltenesc.
„Meșteșugurile tradiționale reprezintă azi unul dintre ultimii „martori” – cum se spune în arheologie – ai unei vaste etape din istoria societății și a civilizației umane. În lunga istorie a meșteșugurilor, omul a născocit tot felul de unelte și procedee tehnice pentru a-și ușura munca și a făuri bunuri de cultură materială și spirituală, satisfăcându-și astfel atât nevoile de trai cât și aspirația spre frumusețe. Acest demers expoziţional constituie o invitaţie la un alt fel de lectură a satului românesc încifrat de-a lungul veacurilor în creațiile culturii populare. Expunerea este orientată spre re-cunoașterea meșteșugurilor tradiționale practicate pe teritoriul județului Olt”, declară şeful secţiei etnograie a Muzeului Judeţean, Claudia Balaş.
Expoziţia cuprinde obiecte specifice mai multor meşteşuguri- țesut și cusut, olărit, încondeierea ouălor, prelucrarea lemnului, printre piesele expuse fiind şi textile de interior, țesături, ceramică decorativă și rituală, obiecte din lemn, dar şi costume populare de sărbătoare specifice zonei etnografice Câmpia Boianului, foarte puțin prezente în expoziții până în prezent.