Vrei un post la Primăria Slatina? Iată ce angajaţi caută!

1506

Primăria Slatina are scoase la concurs în această perioadă 8 posturi. Administraţia municipală caută inspectori, consilieri, îngrijitori, şef birou şi şef serviciu.

Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Slatina a scos la concurs, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, 4 funcții contractuale de execuție: 1 post inspector de specialitate debutant-Compartimentul administrativ SSM, 2 posturi îngrijitor-Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie Antepreşcolară Creşa 4 şi Centrul de Îngrijire Corporală, 1 post şef birou- Clubul Pensionarilor. Candidaţii pentru postul de inspector trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, cei pentru şef birou trebuie să aibă, pe lângă studii superioare, şi vechime de minimum 2 ani în specialitate. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 mai, proba scrisă urmând a fi susţinută pe 31 mai, iar interviul pe 2 iunie.
Se caută angajaţi şi la Serviciul Lucrări Publice şi Biroul Contabilitate, primăria recrutând pe posturile de inspector superior şi consilier superior, principala condiţie fiind vechimea de minimum 9 ani în specialitatea studiilor (ştiinţe inginereşti şi economice). Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe data de 18 mai, proba scrisă fiind organizată pe 31 mai, iar interviul va fi susţinut pe 2 iunie.
La Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat se caută şef, condiţiile cerute fiind: studii superioare în ştiinţe economice, studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, precum şi o vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani. Termenul de depunere a dosarelor este tot data de 18 mai, proba scrisă urmând a fi susţinutpă pe 30 mai, iar interviul pe 1 iunie.
Şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Slatina organizează concurs de recrutare, având vacantă funcţia de consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Compartimentul Stare Civilă. Înscrierile se pot face până pe 18 mai, proba scrisă fiind organizată pe 31 mai, iar interviul pe 2 iunie.