Parcările şi indicatoarele Slatinei, mutate de la Consloc la DASIP

366

Aproape 600 de indicatoare, cu o valoare de peste 200.000 de lei, vor fi incluse în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina. Alături de parcări, acestea au fost preluate pe 7 aprilie de la lichidatorul judiciar al Imobiliare Consoloc, societate a Consiliului Local Slatina dizolvată şi vor fi date în administrare DASIP.

Pe 12 octombrie 2015, Tribunalul Olt a pronunţat dizolvarea Imobiliare Consoloc, societate a Consiliului Local Slatina. Bunurile ce au constituit aport al municipiului Slatina în contractele de asociere în participaţiune, cât şi cele procurate de S.C. Imobiliare Consloc S.R.L., au fost preluate de primărie luna trecută de la lichidatorul judiciar al S.C. Imobiliare Consloc – Casa de Insolvenţă GMC SPRL: autospeciala şi terenurile aferente parcărilor, terenurile utilizate pentru activitatea de publicitate, aparţinând domeniului public al municipiului Slatina, precum şi indicatoarele stradale, indicatoarelor BUS, indicatoarelor de taxi şi cele de orientare.
Indicatoarele vor fi incluse în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului în urătoarea şedinţă de Consiliu Local, acestea având o valoare de peste 200.000 de lei. Este vorba de 460 indicatoare stradale, 48 indicatoare de orientare spre diverse obiective de interes public şi spre alte localităţi, 44 indicatoare pentru staţii de taximetrie şi 43 indicatoare pentru staţiile de autobuz.

Indicatoarele, cele 341 de parcări curente şi 21 ocazionale, precum şi autospeciala pentru ridicarea şi transportul autovehiculelor vor fi date în administrare Serviciului Public – Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public Slatina.