Victor Tiţa nu mai vrea director la CCD, Dan şi Culcescu vor inspectori generali adjuncţi

860

Astăzi a fost ultima zi de înscriere a dosarelor pentru concursurile de inspectori şcolari generali adjuncţi ai IŞJ Olt şi director al CCD Olt.

În prezent detaşaţi în interesul învăţământului, cei doi inspectori şcolari generali adjuncţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt s-au înscris pentru a ocupa funcţiile prin concurs. Liviu Culcescu a fost numit în funcţie în 2014, iar Steluţa Dan un an mai târziu. Concursul se va desfăşura în perioada 19 mai – 10 iunie la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
La concurs a mai fost scos şi postul de director al Casei Corpului Didactic Olt. Actualul director, Victor Tiţa, nu s-a mai înscris, depunându-şi dosarul de candidat Alexandru Bâscoveanu, fost inspector şcolar, în prezent directorul Şcolii „George Poboran” Slatina.
Principala condiţie pe care a trebuit s-o îndeplinească un aspirant la aceste funcţii este aceea de membru al corpului național de expert în managementul educațional, la care se adaugă: absolvent al unei instituții de învățământ superior,să fie titular cu gradul didactic I sau să aibă titlul științific de doctor, vechime de 8 ani, dintre care cel puțin cinci în ultimii 10 ani, activitatea sa să fi fost evaluată cu calificativul “Foarte Bine” și să nu fi fost sancționat disciplinar, să aibă recomandare din partea consiliului profesoral al unității de învățământ, nu a desfășurat activitatea politică, este apt din punct de vedere medical și la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.