Primele liste cu datornicii la stat, publicate pe site-ul ANAF

403

Începând de ieri, ANAF a publicat pe site primele liste cu contribuabilii mari şi mijlocii care înregistrează restanţe fiscale. Numele debitorilor mici, contribuabili, instituţii publice, persoanele fizice cu restanţe mai mari de 1.500 lei vor fi făcute publice zilele acestea.

Primele liste cu 2.672 contribuabili mari şi mijlocii care au restanţe fiscale au fost publicate de ANAF. Cu restanţe mai mari de 100.000 d elei sunt 186 decontribuabili, valoarea restanţelor ridicându-se la 2,6 miliarde lei. Restul sunt restanţieri mijlocii, cu datorii mai mari de 50.000 d elei, a căror valoare se ridică la 3,8 miliarde lei. Din totalul datoriilor, circa 730 milioane lei sunt obligaţii contestate.
Măsura publicării a fost luată în scopul descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili. Lista se publică trimestrial. Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: 100.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 50.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 10.000 lei în cazul celorlalte categorii de debitori , inclusiv pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; 1.500 lei în cazul debitorilor persoane fizice. Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Listele pot fi accesate la adresa https://data.gov.ro/dataset/datoriile-catre-bugetul-de-stat.