Proiectul de Lege privind reorganizarea MADR, aprobat în Senat

340

Proiectul de Lege în privința anumitor măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) şi a unor structuri aflate în subordine a primit aprobare în plenul Senatului, în şedinţa de pe 26 aprilie.

Proiectul a primit 79 voturi pentru, 3 împotrivă şi 11 abţineri. Pe lângă asta, a fost aprobat şi raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală cu 83 voturi pentru, 3 împotrivă şi 11 abţineri.

În document se prezintă înfiinţarea Autorităţii Fitosanitare, a oficiilor pentru agricultură judeţene şi al Municipiului Bucureşti, a Autorităţii Naţionale pentru Resursele Vegetale, a Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor precum şi a Agenţiei Zonei Montane.
Comisia a contribuit cu amendamente la acest proiect, printre acestea numărându-se modificarea Articolului 4 care susține că personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiilor publice care preiau activitatea.
După Articolul 6, a fost introdus un punct care spune că în cadrul MADR se înfiinţează Direcţia de Inspecţii Verificare şi Control în Agricultură, cu rang de direcţie, prin reluarea activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control de la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti. „La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează în subordinea Direcţiei de Inspecţii, Verificare şi Control în Agricultură. Direcţia de Inspecţii, Verificare şi Control în Agricultură se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de Control ale direcţiilor pentru agricultură judeţene respectiv a Municipiului Bucureşti. Personalul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti cu atribuţii de inspecţie, de verificare şi de control se preia de către Direcţia de Inspecţii Verificare şi Control în Agricultură conform Articolului 4. Patrimoniul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aferent desfăşurării activităţilor de inspecţie, de verificare şi de control se preia de către Direcţia de Inspecţii Verificare şi Control în Agricultură, prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului”, după cum se prezintă în anexa 1 de amendamente aprobate a raportului Comisiei.