Slatina anului 2020, „modelată” ca reşedinţă preferată a tinerilor, prin fonduri europene

540

30 de proiecte cu finanţare europeană are în portofoliu municipiul Slatina, mare parte finalizate, altele în implementare. Pentru perioada 2014-2020, Primăria a gândit o direcţie de accesare de fonduri europene astfel încât Slatina să-şi câştige poziţia de centru regional, viziunea fiind pentru „Slatina- oraş preferat, ca reşedinţă, de tineri şi familii din sud-vestul României”.

Primăria Slatina a finalizat proiectul SIDU (Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană), un document obligatoriu pe care se bazează deciziile autorităţilor locale şi care se supune procesului de evaluare în vederea accesării de fonduri structurale şi de coeziune nerambursabile în perioada de programare 2014 – 2020. Documentul va fi suspus aprobării consiliului local în următoarea şedinţă şi cuprinde viziunea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 – 2020, respectiv „Slatina – oraş preferat, ca reşedinţă, de tineri şi familii din sud-vestul României”.
Potrivit proiectului, SIDU îşi propune să reconecteze centrul istoric, cartierele periferice şi
spaţiile publice majore la circuitul urban, să-şi consolideze poziţia de centru regional, investind astfel în dezvoltarea şi promovarea identităţii locale precum şi în modernizarea infrastructurii şi serviciilor publice.
Investiţiile din perioada 2014 – 2020 vor viza racordarea prin intermediul autostrăzii
A1 la celelalte centre de producţie de interes naţional din Regiunea Sud – Vest, un oraş atractiv pentru locuitori şi turişti, modernizarea cartierelor, revitalizarea economiei prin sprijinirea
și atragerea de investitori cheie şi altele.
Autorităţile locale au conturat mai multe direcţii spre care vor încerca să atragă fonduri europene, astfel încât Slatina anului 2020 să fie un fanion regional:
– Dotări de agrement;
– Revitalizare Complex Sportiv 1 Mai;
– Plaja Olt;
– Ştrandul Progresul;
– Extindere centru comunitar Tudor Vladimirescu;
– Traseu de alergat/ biciclişti;
– Centru universitar;
– Extinderea infrastructurii de educaţie preşcolarăp şi primară;
– Pietonizare Centrul istoric;
– Piaţete reprezentative
– Valorificarea patrimoniului- mănăstiurile Strehareţi şi Clocociov;
– Traseu turistic- turism ecumenic-cultural;
– Spaţii verzi- pădurile Strehareţi şi Căcâna;
– Parc linear Clocociov;
– Reconectrarea parcurilor majore;
– Centură verde;
– Reabilitare Piaţa Zahana.

„O parte dintre ideile menţionate în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană au fost conturate deja ca proiecte şi s-au găsit fonduri pentru realizarea lor- exemplu realizarea Skateparkului. La altele, este gata documentaţia, dar trebuie reactualizată- modernizarea Ştrandului din cartierul Progresul, Parc tematic şi Zoo Pădurea Strehareţi, iar celelalte idei vor fi avute în vedere pentru perioada următoare – amenajarea de piste pentru biciclişti, realizare Centura ocolitoare, adăpost pentru persoane defavorizate, etc.”, declară Mugurel Manea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Slatina.
Până acum, Slatina a accesat 30 de proiecte cu finanţare europeană, numai prin POR 2007-2013 fundamentând în Planul Integrat de Dezvoltarea Urbană un pachet de 13 proiecte (142,3 milioane lei) ce au vizat modernizarea mai multor cartiere. Totodată, au fost implemetate proiecte, unele finalizate deja, privind parcul industrial, reabilitare clădiri licee, reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe colective, continuarea investiţiilor în utilităţi şi infrastructură rutieră, investiţii în infrastructura de agrement (Plaja Olt), Atelierul Intercultural Victoria, Centrul naţional de informare turistică, Centrala fotovoltaică, programul „A doua şansă”.