DJ 546 Dăneasa – Slatina – Verguleasa, modernizat cu fonduri europene

403

Aproape 60 de km de drum judeţean pe porţiunea Dăneasa (intersecţie DN6)- Slatina (intersecţie DN65)- Verguleasa (intersecţie DN67B) va fi modernizat cu fonduri europene. Valoarea proiectului se ridică la peste 129 milioane lei.

Consilierii judeţeni au aprobat astăzi proiectul „Modernizare drum judeţean DJ 546, km 54+300- km 127+200, L- 59,864km, Dăneasa (intersecţie DN6)- Slatina (intersecţie DN65)- Verguleasa (intersecţie DN67B)”, precum şi cheltuielile legate de acesta. Valoarea totală a proiectului depus în cadrul POR 2014-2020 se ridică la 129 milioane lei, contribuţia CJ Olt fiind de 2,5 milioane lei. Modernizarea drumului se va realiza în 48 de luni.
Potrivit documentaţiei proiectului, necesitatea promovării investiţiei este dată în principal de starea de degradare a DJ 546, precum şi de contribuţia acestuia pentru îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi siguranţă a circulaţiei în zonă, asigurarea conectivităţii cu reţeaua de trransport TEN-T, valorificarea potenţialului economic al zonei prin crearea unei infrastructuri de transport corespunzătoare, reducerea cheltuielor de transport şi uzurii autovehiculelor, asigurarea unor condiţii corespunzătoare de transport pentru forţa de muncă din zona străbătută de acest drum , precum şi crearea infrastructurii necesare dezvoltării zonei şi creării de noi locuri de muncă.
Modernizarea DJ 546 se va face pe o lungime de 59,864km, suprafaţa trotuarelor fiind de 55.555mp. Acesta va fi prevăzut cu 5130mp de parapeţi de siguranţă, platformă de cântărire auto, staţii de autobuz, 158 aerisitoare de gaz şi 60 bucăţi guri de scurgere. Investiţia va fi eşalonată în 4 ani.