Doar jumătate dintre dascălii ce solicită pretransfer au trecut de 50 de puncte

317

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a publicat punctajele obţinute de cadrele didactice participante la etapa de pretransfer. Circa jumătate dintre candidaţi au obţinut peste 50 de puncte, nemulţumiţii putând depune astăzi contestaţii.

116 cadre didactice titulare la o unitate de învăţământ din judeţ care doresc să –şi schimbe şcoala în care predau sau disciplina de predare, precum şi cei care doresc să-şi completeze norma didactică au depus dosare până pe 30 martie în etapa de pretransfer. La nivelul judeţului au fost incluse în etapa de pretransfer 20 de posturi complete cu viabilitate de cel puţin 4 ani (10 învăţători, 3 educatoare, 3 educaţie fizică, 2 matematică, engleză şi kinetoterapie), 160 de posturi cu viabilitate sub 4 ani şi nu mai puţin de 573 de posturi incomplete (plata cu ora). Dintre acestea, au fost ocupate 96.
Jumătate dintre dascălii olteni au fost notaţi cu peste 50 de puncte şi doar 5 au primit 100 sau peste o sută de puncte. Cel mai mare punctaj – 110,20 a fost obţinut de către învăţătorul Nicolae Sulger, directorul adjunct al CNV “N.Titulescu” Slatina.
Proba practică a fost susţinută de trei candidate pentru discipline tehnice şi informatică, doi fiind notaţi cu 10,00, iar cel de-al treilea cu 8,50.
La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioadă determinată/detaşare, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice titulare participante obţin cel puţin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin întregirea normei didactice/completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată/transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, probele practice în profilul postului se consideră promovate în situaţia în care cadrele didactice participante obţin cel puţin nota 7 (şapte).
Pretransferul continuă cu alte etape şi se va finaliza cu reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate- pe 27 aprilie şi emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare, perioada 27 aprilie- 6 mai.