Şcolile private, afişate la avizierul inspectoratului

442

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt va trebui, alături de toate suratele din ţară, să afişeze la avizier, dar şi pe site, lista actualizată a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate din judeţ.

Părinţii vor afla de la inspectoratul şcolar care este varianta privată pe care o au pentru a-şi da la şcoală copiii. IŞJ Olt va trebui, potrivit unei solicitări venită din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să colaboreze cu ARACIP (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar ) pentru a furniza o imagine la zi a acestor informaţii.
În judeţul Olt, potrivit Registrului naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate la 1 septembrie 2015, sunt acreditate: Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”, a Asociaţiei Femeilor din judeţul Olt- calificare profesională asistent medical generalist, ce funcţionează la Slatina; Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” Slatina, a Asociaţiei Filantropice Medical Creştine “Christiana”- filiala Slatina- calificări de asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie; Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”- Caracal, a Societăţii Femeilor Romanaţene- calificare asistent medical generalist.