Slătinenii care nu-şi actualizează dosarele pentru gratuitate la apă riscă suspendarea dreptului

415

Până pe 31 martie, slătinenii cu venituri de până la 1.000 de lei pe membru de familie care se încadrează în condiţiile de a beneficia de gratuitate la consumul a 5 mc de apă şi gratuitate a contravalorii serviciilor de canalizare şi epurare a cantităţii de până la 5 mc apă potabilă utilizată trebuie să-şi actualieze dosarele, altfel riscând intrarea în suspendare a dreptului.

Consilierii locali pregătesc modificarea normelor metodologice privind acordarea acestei gratuităţi, noii solicitanţi ai dreptului după data de 1 aprilie trebuind să completeze tipizate actualizate.
„Se vor stabili modificări privind procedura, nu privind condiţiile de acordare a acestei gratuităţi. Acestea se vor aplica celor care vin cu dosare noi, după data de 1 aprilie. Anul trecut s-a modificat plafonul, de la salariul minim pe economie la 1000 de lei pe membru de familie, fiind introdusă şi o condiţie nouă în lista cu bunurile care nu fac parte dintre cele considerate de strictă necesitate, privind deţinerea de depozite bancare. Solicitanţii nu vor mai da o declaraţie separată pe proprie răspundere privind depozitele bancare, acestea urmând să fie cuprinse în declaraţiile standard. Este vorba de procedura de lucru”, menţionează Nora Popescu, director Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Slatina.
În prezent, sunt scutiţi de la plata a 5 mc de apă 1171 de familii- consumatori individuali (cu contracte cu Compania de Apă Olt) şi 184 de familii- în asociaţiile de proprietari.
Potrivit hotărârii Consiliului Local Slatina, deşi se încadrează în condiţiile de venit, nu pot beneficia de această gratuitate familiile care deţin în proprietate/folosinţă: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu (cu excepţia anexelor gospodăreşti, garajelor, uscătoriilor), autoturisme (cu excepţia familiilor în componenţa cărora există un membru încadrat în grad de handicap grav/accentuat), autoutilitare, autocamioane cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, iahturi, scutere de apă, microbuze, autobuze, terenuri intravilane- inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, cu suprafaţă mai mare de 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală, terenuri extravilane cu potenţial productiv (exploatabile) cu suprafaţă mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3 membrii şi 2 ha pentru familiile cu peste 3 membrii, precum şi depozite bancare mai mari de 3000 lei/persoana singură, respectiv 6000 lei/familie.