Adopția copiilor în România nu va mai fi un proces atât de greu

213

Deputaţii au votat în unanimitate pentru modificarea Legii de Adopție în România. Acestia au decis sa faciliteze procesul de adopție al copiilor în țara noastră.

Noul act normativ va duce practic la scurtarea tuturor etapelor procesului de adopţie: declararea adoptabilităţii copilului, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei. Astfel, termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile, iar primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, nu va mai fi necesară citarea părţilor pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei ca până acum, fiind reglementate şi situaţiile în care părinţii biologici refuză să se prezinte la două termene, atunci când sunt citaţi de către instanţa judecătorească. Odată cu adoptarea legii, neprezentarea acestora vă fi considerată refuz abuziv de a consimţi la adopţie, iar copilul va fi declarat adoptabil.
Adopţia va putea fi stabilită şi în cazul în care părinţii/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, ulterior, refuză să semneze declaraţiile care ar permite declararea ca adoptabil a copilului. De asemenea, atunci când părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială, vor putea fi demarate procedurile de adopţie. Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat. Obţinut în urma deciziei unei instanţe de judecată, statutul va fi valabil, de anul viitor, până la încuviinţarea adopţiei sau până ce copilul împlineşte vârstă de 14 ani.

Nu în ultimul rând, părinţii adoptivi vor putea să îşi ia concediu de acomodare de un an, chiar şi pentru copii mai mari de doi ani. În această perioadă unul dintre părinţi va putea încasa o indemnizaţie de 1.700 de lei pe lună.