A început Postul Sfintelor Paști

201

Pe perioada Postului Mare (13 martie – 30 aprilie), creștinii sunt chemați să renunțe la mâncărurile considerate de dulce, să aleagă abstinența și rugăciunea mai intensă, să facă fapte de milostenie, dar mai ales să nu facă fapte rele.

Postul Mare

 Odată cu Dumineca Lăsatului sec de brânză sau a izgonirii lui Adam din Rai care are loc în fiecare an în a patra duminecă a perioadei liturgice a Triodului, creștinii ortodocși intră în Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști. Este numit ”mare” de la perioada mai îndelungată de timp, de 40 de zile, plus săptămâna patimilor, care începe la Vecernia zilei de duminecă de la Sărbatoarea Intrării Domnului în Ierusalim sau „Dumineca Floriilor„, cum mai este cunoscută în popor. În vremea Postului Mare ca de altfel în toate celelalte perioade sau zile de post din curgerea anului, creștinii sunt chemați să renunțe la mâncărurile considerate de dulce, să aleagă abstinența și rugăciunea mai intensă, să facă fapte de milostenie, dar mai ales să nu facă fapte rele.

Despre cunoaşterii

Sfânta Scriptură și Biserica ne învață că porunca postului a fost dată primei perechi de oameni de către Însuși Dumnezeu pe când Adam și Eva se aflau în Rai, prin interdicția de a ”nu mânca” din pomul cunoștinței binelui și răulului, iar tocmai această neascultare a poruncii postului a dus la căderea omului în păcat și moarte duhovnicească. Au postit și oamenii antichității: amintim aici pe Sfântul Ilie, mama profetului Samuel, Moise cel prin care Israel a primit Legea; au postit locuitorii cetății Nininve, au postit toți drepții și profeții Vechiului Testament. A postit Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos în pustia Quarantaniei. ”Postul și rugăciunea„ sunt arme împotriva diavolului. De asemenea, postul este necesar ca și pregătire a credincioșilor pentru primirea Sfintei Euharistii.

De azi, până la Înviere

În acest an, Postul Sfintelor Paști a început la data de 13 martie și se va încheia la 30 aprilie. Din punct de vedere Liturgic, în această vreme în Sfintele Biserici și Mănăstiri se vor săvârși slujbe speciale precum „Canonul cel Mare„ săvârșit în prima săptămâna a postului, considerată mai aspră, precum și în săptămâna a cincea din post. De asemenea în miercurile și vinerile postului până la Florii se va săvârși Liturghia darurilor mai înainte Sfințite numită și a Sfântului Grigorie Dialogul, iar de la în primele cinci dumieneci ale postului se va săvârși Sfînta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. În Postul Sfintelor Paști din acest an există și două zile de așa zisă ”îndulcire” a urcușului duhovnicesc pe care credincioșii o fac pe calea postului. Aceste zile sunt ziua de 25 martie – sărbătoarea Buneivestiri și Dumineca Floriilor (24 aprilie) când avem ”dezlegare la pește și vin”.