Oltul, printre județele cu cea mai mare diversitate de grupuri de romi

1251

Instituția Prefectului Județului Olt a organizat ieri, 07 martie 2016, o întâlnire a Grupului de Lucru Mixt pentru prezentarea „Planului de acţiune în beneficiul membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi din judeţul Olt pentru perioada 2015-2025.

La întâlnire au fost invitați și reprezentanții Centrului Romilor pentru Politici Publice de Sănătate SASTIPEN, care au punctat importanţa modului de abordare a fiecărei comunităţi în parte în cadrul procesului de realizare de politici publice judeţene, având în vedere diferitele grupuri structurate în funcție de legăturile familiale, de profesii, de dialecte, de modul de viață.

Din cercetarea care a stat la baza întocmirii Planului, care a fost realizată în 19 localităţi din județ cu comunităţi însemnate de romi, a reieșit faptul că Oltul se numără printre puţinele judeţe cu o diversitate mare de grupuri de romi, aproximativ 22 (ursari, cărămidari, tismănari, căldărari, romi asimilaţi etc.)

În cadrul întâlnirii discuțiile s-au concentrat pe necesitatea unor instrumente de lucru comune, necesare unei abordări integrate a procesului de incluziune socială, astfel încât intervenţiile să fie adaptate particularităţilor sociale care caracterizează aceste grupuri, inclusiv comunităţile tradiţionale, luând în calcul clivajele socio-economico-culturale din interiorul acestei minorităţi.

În acest fel prefectul județului Olt doreşte să consolideze activitatea grupului şi totodată să întârească necesitatea parteneriatului permanent, atât la nivelul instuțiilor publice cu rol și competență în domeniu, dar mai ales cu societatea civilă, în vederea dezvoltării la nivelul județului a unor politici constructive, pragmatice şi nediscriminatorii, care să răspundă nevoilor sociale ale comunităţii de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome.