Amenzi de 83.000 lei date de Garda Națională de Mediu în Olt

148

În ativitatea desfăşurată de Garda Naţională de Mediu în luna februarie, au avut loc 74 de inspecţii şi controale în domeniul protecţiei mediului, dintre care 59 de inspecţii planificate şi 15 neplanificate.

Activităţile de inspecţie şi control au vizat verificarea dispozitivelor legale în vigoare şi a condiţiilor stabilite în actele de reglementare din domeniul controlului poluării industriale, fabricarea de confecţii textile, colectarea şi tratarea apelor uzate, respectiv din domeniul biodiversităţii, biosecurității şi atriilor naturale protejate, fiind verificate diverse activităţi industriale, activităţi agricole şi activităţi de exploatare a resurselor naturale.

În aceeaşi perioadă s-au realizat inspecţii pentru autorizarea şi finalizarea proiectelor cu finanţare din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare. Aceste Inspecţii au fost realizate în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt.

Prin activitatea desfăşurată în luna februarie 2015, s-au atribuit 4 amenzi pentru natura neconvenţională, în valoare de 83.000 lei şi un avertisment.

Cauzele amenzilor au fost nerespectarea obligaţiei de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului asupra modificărilor la condiţiile care au stat la baza autorizării. Amendă în valoare de 50.000 lei.
O alta de 30.000 lei pentru neluarea tuturor măsurilor care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă.
Şi o amendă de 3000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa deşeurilor generate din activitatea de producţie.