Peste 17.500 de elevi săraci vor primi la anul pachete de rechizite

361

313.090 lei este suma ce a fost repartizată Oltului pentru acordarea a 17.520 de pachete de rechizite şcolare în anul 2016-2017.

Ministerul Educaţiei a publicat lista cu sumele repartizate judeţelor cu destinaţia de achiziţionare de rechizite pentru elevi anul viitor. Pentru judeţul Olt a fost estimat un număr de 17.520 de beneficiari, valoarea maximă a fiecărui pachet fiind de 25 de lei/pachet/elev din învăţământul primar şi 30
lei/pachet/elev din învăţământul gimnazial.
Rechizitele şcolare se acordă elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familieeste de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea. Anul trecut, acordarea rechizitelor şcolare în Olt a fost făcută ilegal în mai multe şcoli, Inspectoratul Şcolar aşteptând recomandările Curţii de Conturi, care a constatat situaţia în urma unui control efectuat prin sondaj, privind recuperarea prejudiciului, care se ridică la mii de lei pentru fiecare unitate de învăţământ. Ilegalitatea constă în faptul că pachetele cu rechizite au fost distribuite tuturor elevilor înscrişi la clasa pregătitoare şi clasa I, fără a se respecta condiţiile de venit familial impuse prin programul social „Rechizite şcolare”.