Revoluționarii slătineni sunt scutiți de la plata impozitelor

404

Ieri, consilierii locali au votat în unanimitate proiectul prin care proprietarii de terenuri și clădiri afectate de calamități naturale sunt scutiți de plata impozitelor pe o perioadă de cinci ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a produs evenimentul.

Prin hotărârea de Consiliului Local se stabilește scutire de la plata impozitului și a taxei pe clădiri și teren, astfel contribuabilii care dețin în proprietate clădiri clasate ca monumente istorice, clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și intreprinderi sociale, ca furnizori de servicii sociale, dar și clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici.

De această hotărâre vor beneficia și slătinenii care locuiesc pe strada Viilor și ale căror locuințe au fost afectate de alunecările de teren.

La acest proiect, consilierul PSD, Gheorghe Floricică a propus un amendament prin care revoluționarii din 1989 să fie scutiți de plata impozitelor pe teren. Pentru susținerea acestui amendament s-a făcut apel la prevederile noului Cod Fiscal , dar și la legea recunoștinței. Prin acest act normativ au fost stabilite anumite drepturi reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 341/2004. Astfel, potrivit legii persoanele care au calitatea de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989”, precum şi urmaşii erolilor martiri, și sunt încadraţi în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr.341/2004, nu plătesc impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu, impozitul pe teren aferent clădirii de locuinţă, situată la adresa de domiciliu și impozitul pe mijloacele de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

Acest proiect împreună cu amendamentul propus a fost votat în unanimitate. La nivelul județului Olt sunt peste 1000 de revoluționari din 89, iar în Slatina certificat de revoluționar dețin 87 de slătineni.