Finanțarea proiectelor românești prin POSDRU, blocată la rambursare de Comisia Europeană

257

 

România a mai primit o lovitură din partea Comisiei Europene. Aceasta a blocat plata a 167,9 milioane de euro către țara noastră, bani reprezentând cheltuieli efectuate în proiecte europene derulate în Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). 

Acești bani erau destinați cheltuielilor aferente lunii august 2012,  de către cei care au derulat proiecte pe POSDRU.Pentru a se evita un blocaj aceste cheltuieli au fost deja suportate de statul roman, care a efectuat plățile interne către beneficiari. Guvernul român ar fi trebuit să primească de la Comisia Europeană suma respectivă în baza unei cereri intermediare între București și Bruxelles în ultima zi a anului trecut.

Potrivit reprezentanților Ministerului Fondurilor Europene, autoritățile române:” au primit de la Comisia Europeană (Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) o notificare cu privire la intreruperea termenului de plată pentru cererea intermediară transmisă în 31 decembrie 2015, care conține cheltuieli efectuate de către beneficiari după luna august 2012”. Partea română consideră că  motivele intreruperii vizează deficiențe în funcționarea sistemului de management și control al POSDRU, mai precis legate de procedurile de selecție a proiectelor și verificările de prim nivel realizate de Autoritatea de Management și Organismele Intermediare aflate în subordinea Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

În prezent Autoritatea de Management pentru POSDRU, care din februarie 2014 a trecut din subordinea Ministerului Muncii la Ministerul Fondurilor Europene, va continua să verifice cererile de rambursare ale beneficiarilor și să efectueze plăți pentru cheltuielile eligibile aferente proiectelor aprobate.

România nu este pentru prima dată în această situație. Comisia Europeană a mai demarat  procedurile de întrerupere și de suspendare, ca urmare a unor nereguli găsite în proiectele derulate de beneficiarii români, atât cei publici, cât și cei privați. Doar ce la finele anului 2014, Comisia Europeană a refuzat temporar să-i platească României în POSDRU cheltuieli de aproape 460 de milioane de euro.  Pentru faptul că autoritățile române au depus o aplicație de plată interimară la serviciile Comisiei Europene pe 30 decembrie 2014, în suma de 459.756.188,47 euro, ce urmează  să fie acoperită din Fondul Social European, au fost solicitatea părții române  verificări mai amănunțite asupra cheltuielilor certificate și să înlăture orice potențiale erori legate de procedurile de selecție și verificare. Odată cu finalizarea acestora,  Comisia va ajunge la o concluzie pozitivă ca urmare a propriilor verificări făcute în paralel și astfel  plățile în POSDRU pot fi reluate. Drept urmarea averificărilor efectuate de către cele două părți plata a fost deblocata în octombrie anul trecut