Clădirile şi terenurile afectate de calamităţi naturale, scutite la Slatina de la plata impozitului

384

Slătinenii vor fi scutiţi timp de 5 ani de la plata impozitului/taxei pe clădirile sau terenurile afectate de calamităţi naturale. Decizia consilierilor locali luată astăzi reprezintă o completare la hotărârea privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale pe 2016 şi vine în urma solicitării proprietarilor de pe Dealul Viilor ale căror gospodării au fost afectate în noiembrie anul trecut de alunecările de teren.

Consilierii locali ai Slatinei vor hotărî în şedinţa de astăzi ca şi casele sau terenurile afectate de calamităţi naturale să fie incluse în categoria celor care beneficiază de scutire de la plata impozitului sau taxei, scutire permisă de Codul Fiscal. Prin HCL 418/2015 referitoare la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2016 aleşii locali au hotărât că beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri şi teren contribuabilii care deţin în proprietate clădiri clasate ca monumente istorice sau suprafeţe de terenuri neconstruite cu regim de monument istoric, clădiri sau terenuri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale, ca furnizori de servicii sociale, precum şi cladirile sau terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat/de minims având un obiectiv prevăzut în legislaţia în domeniul ajutorului de stat. Lista scutirilor va fi completată cu categoria clădirilor şi terenurilor afectate de calamităţi naturale, urmare a situaţiei de urgenţă înregistrată la finalul anului trecut, când două familii de pe strada Dealul Viilor au fost evacuate ca urmare a alunecărilor de teren, şi urmare a cererii de scutire de la plată depusă de acestea.
Astfel, includerea în categoria beneficiarilor scutirii de la plata impozitului/taxei a proprietarilor clădirilor şi terenurilor afectate de calamităţi naturale se va face pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01 ianuarie a anului următor celui în care s-a produs evenimentul.