„Şcoala olimpicilor”, construită în locul magaziei Şcolii Protopopescu

212

Centrul Judeţean de Excelenţă Olt va avea sediu propriu. Primăria Slatina va construi pe locul unei magazii de tablă a Şcolii Ştefan Propopescu, unitate ce găzduieşte activitatea centrului în prezent, o clădire cu etaj, destinată pregătirii geniilor, studiul de fezabilitate urmând a fi aprobat în următoarea şedinţă a Consiliului Local.

694.000 de lei a estimat Primăria Slatina că va costa construirea unui sediu pentru Centrul Judeţean de Excelenţă Olt, în care să se desfăşoare pregătirea celor mai buni elevi din municipiu şi zonele apropiate. Clădirea ar trebui să fie finalizată în 15 luni, cu fonduri de la bugetul local. Administraţia municipală a avut la dispoziţie trei scenarii prin Studiul de fezabilitate, iar în urma analizării alternativelor s-a ales scenariul nr.3- cu proiect, ca fiind varianta optimă pentru lucrare. Obiectul proiectului este dezafectarea unei construcţii (magazie metalică) existente pe amplasament, devierea instalaţiei de utilizare gaze montate în exterior pe structura construcţiei provizorii şi realizarea unei construcţii cu structură în cadre, având regim de înălţime P+1, în care să funcţioneze Centrul Judeţean de Excelenţă. Prin proiect se asigură racordarea noii clădiri la utilităţi, încălzire,apă, canal, energie electrică.

Înfiinţat prin ordin de ministru în 2012, centrul de excelenţă instruieşte elevii care doresc să obţină performanţă, aceştia fiind selectaţi în urma unui concurs. Pregătirea geniilor se face la Slatina, Corabia, Caracal, Balş şi Drăgăneşti. În Slatina, cursanţii CEX sunt găzduiţi la Şcoala “Ştefan Protopopescu”, iar laboratoarele de fizică şi chimie la colegiile “Radu Greceanu” şi “Ion Minulescu”.

Elevii care îşi aprofundează cunoştinţele învăţate la şcoală în cadrul “Şcolii olimpicilor” au bifat deja în acest an şcolar primele rezultate. 43 de elevi au obţinut calificări la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare şi premii la concursuri precum Lumina Math, Isoscel, Comper, Gazeta Matematică jr.