Primăria strânge date pentru Statutul municipiului Slatina

342

Slatina nu are încă o „carte de vizită”, deşi obligaţia de a avea un Statut a fost reglementată prin lege încă din 2002. Pentru finalizarea acestuia în acest an, primăria a trimis o serie de solicitări la instituţiile de pe raza municipiului, pentru informaţii.

Primăria Slatina strânge informaţii de la mai toate instituţiile de pe raza ei, în vederea realizării unui Statut în care să fie cuprinse toate datele legate de urbe- de la cee geografice, istorice, populaţie, până la cele economice, culturale, de învăţământ, sportive, de sănătate, buget, patrimoniu, spaţiu verde, căi de comunicaţie, însemnele municipiului şi altele. Un catalog cu tot ceea ce înseamnă existenţa reşedinţei Oltului, un fel de carte de vizită a urbei.
Pentru a strânge aceste date, administraţia municipală a emis mai multe adrese instituţiilor, în care solicită date legate de activitatea fiecăreia. „Potrivit OUG nr 53/2002, toate unităţile administrativ-teritoriale trebuie să aibă un Statut, care are rolul de a individualiza o localitate în raport cu alte unităţi similare, ce curpinde date şi elemente specifice. Noi suntem acum în etapa în care adunăm informaţii. Este o procedură de durată, informaţiile urmând să le punem cap la cap. Planul nostru este să terminăm acest demers anul acesta”, declară Mugurel Manea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Slatina.
Potrivit legii, un statut trebuie să cuprindă informaţii referitoare la întinderea teritoriului administrativ, evoluţia istorică, populaţie, principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie, serviciile publice existente, partidele politice şi sindicatele, patrimoniul public şi privat, rangul unităţii administrativ-teritoriale. De asemenea, prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, titlul de cetăţean de onoare, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu. Persoanele născute în comună sau oraş primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de fiu/fiică al/a comunei sau oraşului, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către primar.
Tot prin statut se precizează că locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială şi se enumeră problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, precum şi faptul că referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. Prin statut se stabilesc, în condiţiile legii, însemnele specifice ale localităţii şi modalităţile de utilizare a acestora.