620 de acte administrative ilegale, întoarse de Prefectura Olt, 50 în judecată

340
Actele normative emise de autorităţile locale intră de multe ori în conflict cu legile acestei ţări

Anul trecut, consilierii locali şi judeţeni, primarii şi preşedintele CJ Olt au adoptat/emis nu mai puţin de 50.753 de acte administrative. În urma examinării legalităţii acestora, Prefectura Olt a identificat 620 ilegale. De remarcat faptul că 70,3% dintre actele la care s-au constatat încălcări ale legislaţiei sunt dispoziţii emise de edili. Cum în 50 de cazuri emitenţii au refuzat să modifice sau revoce actele ilegale sau abuzive, acestea au fost atacate în instanţă.

„În 2015, consiliile locale din judeţ au adoptat 6.212 hotărâri, Consiliul Judeţean Olt 179 hotărâri, primarii au emis 43.761 dispoziţii, iar preşedintele CJ Olt 601 dispoziţii. Din totalul actelor administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice locale, un număr de 1.898 au vizat situații financiare. Urmare examinării legalității, pentru actele considerate nelegale sau necorespunzătoare din punct de vedere al tehnicii legislative, s-au formulat 620 referate cu observații de nelegalitate- 184 hotărâri și 436 dispoziții, prin care s-a recomandat autorităţilor publice emitente reanalizarea acestor acte, în sensul modificării/ completării lor sau revocarea şi intrarea în legalitate.”, arată raportul Instituţiei Prefectului pe 2015.
În general, observaţiile juriştilor au fost însuşite de autorităţile locale, un număr de 342 acte au fost revocate sau după caz, reanalizate.

Cu legea, la Tribunal

Întrucât o parte din consiliile locale sau primari careau emis actele ilegale au ţinut morţiş să nu le modifice sau revoce, susţinând că respectă legea, Prefectura a solicitat anularea acestor acte la instanţa de contencios administrativ. Este vorba de 50 de acte pentru care s-au formulat în instanţă 27 de acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii absolute sau parţiale şi obligarea emitenţilor la adoptarea actelor administrative în concordanţă cu prevederile legale.
Printre încălcările legislative care au dus la atacarea în intanţă a actelor se numără cele privind: drepturile asistenţilor personali, valorificarea bunurilor ce aparţin domeniului public/privat al localităţii prin concesionare/ închiriere/vânzare,scutirile şi facilităţile acordate de către Consiliile locale, contractele de arendare, acordarea unor sume de bani din bugetele locale pentru echipele de fotbal, organizarea reţelei şcolare la nivelul localităţilor, încălcarea competenţei consiliilor locale în ceea ce priveşte acordarea unor ajutoare de înmormântare sau ajutoare de urgenţă, majorarea drepturilor salariale anumitor categorii de personal, acordarea unor sporuri, investiţiile publice, acordarea unui sprijin financiar la biserici, mănăstiri, lipsa avizului ANRSC la adoptarea HCL privind stabilire tarife apă, canalizare.

Prefectura Olt mai este parte şi la alte 41 de dosare: 5 dosare privind cuantumul despăgubirilor acordate pentru bunurile deţinute în proprietate, sechestrate, reţinute sau abandonate în Basarabia, Bucovina de Nord şi Bulgaria; 4 dosare privind identificarea şi recunoaşterea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale; 9 dosare (litigii privind funcţionarii publici) şi 23 dosare privind obligarea SPCRPCÎV – Olt la înmatriculare fără plata taxei de timbru.